จากคนขาดจิตสำนึก 20+ ล้านคัน สู่คนไทยทั่วประเทศ

จากโครงการรวมพลังไทย ลดใช้พลังงาน ที่รัฐบาล ทักษิณ 2/1 คิดได้ในช่วงต้นเดือน(มิ.ย.)ที่ผ่านมา มองสะท้อนออกมาได้หลายมุม มุมตื้นๆ ก็คือช่วยกันลดใช้พลังงาน เพื่อช่วยให้ประเทศไทยประหยัดเงินในการจัดซื้อพลังงานจากต่างประเทศ โดยในสปอตโฆษณา(บางตัว) ได้อ้างอิงถึง ตัวเลขขาดดุลการค้า กับต่างประเทศ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัวเลขการส่งออกน้อยกว่าการนำเข้า นั่นคือการนำเข้าพลังงานนั่นเอง และพลังงานที่ว่าก็คือน้ำมันเกือบทั้งหมด ส่วนในมุมมองกลับกัน นี่คือสิ่งที่รัฐบาลได้คิดนั้นเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ หลังจากละเลยการประหยัดการใช้นำมันของคนที่มีรถยนต์ส่วนตัว 20+ ล้านคัน (ตัวเลข ณ สิ้นปี 47) มาแล้ว 6-8 เดือน ((รัฐบาล ทักษิณ ให้ความสำคัญกับตัวเลข ประเภท(เศรษฐกิจ)นี้มาก ถึงขั้น sensitive กับการขึ้นลงของตัวเลขเพียงน้อยนิด เพราะได้ประกาศออกไปแล้วว่าสิ้นปีจะมีตัวเลข GDP เป็นเท่าไหร่(หากไม่เป็นดังเป้าถือว่าเสียหน้า) ทำให้ต้องหากลยุทธในการผลักดันให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้)) หากกล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้มีการนำเข้าพลังงานมากจนผิดปกติ ทำให้ตัวเลขมันผิดไปจากปกติมากเกินไป สิ่งหนึ่งมาจากนโยบายด้านราคาน้ำมันภายในประเทศเมื่อประมาณ 6-8 เดือนที่แล้ว โดยครั้งนั้นราคาน้ำมันในตลาดโลกถีบตัวสูงขึ้นเกินกว่าปกติ แต่รัฐบาลทักษิณ ได้นำเงินจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ ไปสำรองจ่าย เพื่อให้ราคาน้ำมันภายในประเทศไม่ปรับตัวไปตามกระแสโลก (จริงอยู่การประคับประคองราคาน้ำมันภายในประเทศเป็นสิ่งจำเป็น - แต่ไม่ควรสำรองจ่ายส่วนต่างเป็นเวลานาน) ซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง ของรัฐบาล ทักษิณ 1 ราคาน้ำมันจึงถูกใช้เป็น ส่วนหนึ่งในกระบวนการหาเสียง - และสุดท้ายก็ไม่สามารถอุดหนุนได้ตลอด ต้องปล่อยลอยตัวในที่สุด จากนโยบายดังกล่าวทำให้ประชาชนคนไทย - เน้นว่า ผู้ที่มีรถยนต์(ทุกประเภท) - ได้ใช้น้ำมันในราคาที่ภาครัฐได้ทำการอุดหนุนไม่ให้ราคาแพง (ตามราคาตลาดโลก) ได้เคยตัวกับการใช้น้ำมันราคาถูก โดยที่ไม่สำนึกว่าจริงๆแล้ว รัฐบาลนำเงินภาษีของประชาชนไปใช้อุดหนุนเพื่อให้ราคาน้ำมันไม่แพงตามความเป็นจริง หลังจากนั้นเมื่อราคาในตลาดโลกทำท่าว่าจะไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติ (ราคาน้ำมันไม่ลง) รัฐบาลหมดเงินไปกับการอุดหนุนมากมายหลายแสนล้านบาท ทำให้ในที่สุดต้องปล่อยให้ราคาน้ำมันภายในประเทศลอยตัวตามสภาพจริง (หลังจากการเลือกตั้งผ่านไปเรียบร้อยแล้ว) และล่าสุดโครงการรวมพลังไทย ลดใช้พลังงาน ที่รัฐบาลได้คิดขึ้นนี้ เป็นอีกทางหนึ่งที่รัฐบาล PR นักหนาว่าจะช่วยอนุรักษ์พลังงานได้หลายล้านบานเช่นกัน - จากคำโฆษณา เผยปิดไฟแค่ 5 นาที ประหยัด 1.18 แสนบาท หากร่วมปิดไฟเป็นเวลา 1 ปีจะประหยัดพลังงานได้ 43 ล้านบาท - แล้วไอ้ที่เสียไปแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทนั้น (ตัวเลขเฉพาะในช่วง ม.ค.-เม.ย. 48) มันจะหักลบกันได้หรือไม่ - จริงอยู่การประหยัดพลังงานไม่ใช่เรื่องเสียหาย หากทุกคนร่วมมือกัน - และถามว่าถ้าเกิดไม่ทำตามกระแส (โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ใช้รถยนต์ส่วนตัว) จะถือว่าเป็นพวกไม่รักชาติได้หรือไม่ - ตอบได้เลยว่า คนละเรื่องกัน จากการคิดโครงการครั้งนี้ ในมุมมองคิดว่าเป็นเสมือนกับ การโยนความรับผิดชอบให้กับคนไทยทุกคนโดยถ้วนหน้า จากความไร้สำนึกของคนใช้รถยนต์ส่วนตัว 20+ ล้านคัน โครงการรณรงค์ปิดไฟ - อาจจะเป็นเรื่องไร้สาระ - ถ้ายังใช้น้ำมันแบบไม่มีจิตสำนึก