แถลงการณ์ การสั่งปิดเว็บไซต์การเมือง/ Super Computer

24 June 2005
ขอบคุณ freemac.net ที่นำลิงก์น่าสนใจมาแปะไว้ - จากเมื่อวันก่อนที่มีข่าวเรื่องการปิดเว็บไซต์แสดงความคิดเห็น โดยบอกว่ามีนำเสนอข้อมูลไม่ถูกต้อง มีเนื้อหาเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ฯลฯ ตอนนี้สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ได้ออกแถลงการณ์ในเรื่องนี้ดังนี้... แถลงการณ์สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย เรื่อง การสั่งปิดเว็บไซต์การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ตามที่มีผู้อ้างตัวว่าเป็นสารวัตรอินเทอร์เน็ต สังกัดคณะกรรมการสืบสวนป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการปิดเว็บไซต์ ๒ แห่งได้แก่ เว็บไซต์ www.fm9225.com และเว็บไซต์ www.thai-insider.com โดยอ้างว่าเว็บไซต์ดังกล่าว มีเนื้อหาเข้าข่ายการยุยงให้เกิดความแยกแยกภายในชาติ อันจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ จึงจำเป็นต้องสั่งปิดเพื่อดำเนินการตรวจสอบการจดทะเบียนเว็บไซต์ว่าดำเนินการโดยถูกต้องหรือไม่นั้น สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ในฐานะสมาคมของผู้ประกอบวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไซต์ในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมวิชาชีพผู้แลเว็บไซต์ รวมทั้งส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบแห่งจริยธรรมวิชาชีพ ได้ประชุมหารือคณะกรรมการบริหารสมาคมแล้ว มีความเห็นต่อกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
  1. การกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่า จำเป็นต้องปิดเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นการชั่วคราว เพราะมีเนื้อหาเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาตินั้น เป็นการกล่าวอ้างที่เลื่อนลอย และปราศจากกฎหมายรองรับที่ชัดเจน จึงเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา ๓๙ ดังที่กล่าวข้างต้น
  2. ในประเด็นการกล่าวอ้างว่าจำเป็นต้องปิดเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบเนื่องจากไม่มีการจดทะเบียนเว็บไซต์ที่ชัดเจนนั้น เป็นความพยายามที่จะบิดเบือนประเด็น เนื่องจากในกรณีนี้ ผู้จัดทำเว็บไซต์ได้ออกมาแสดงตัวตนอย่างชัดเจน แสดงถึงความพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์อีกเป็นจำนวนมากในประเทศไทย ที่ผู้จัดทำกับผู้ที่จดทะเบียนเป็นคนละคน หรือคนละบริษัทกัน ซึ่งก็เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติปกติสากลของการจดทะเบียนเปิดเว็บไซต์ เพื่อให้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓๙ ได้รับการเคารพและปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ยุติการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว ด้วยการหยุดแทรกแซงการเผยแพร่เว็บไซต์ที่เปิดให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยในทันที
หากรัฐบาลและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเห็นว่า เว็บไซต์ใดในลักษณะเดียวกันนี้ มีเนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมายใด ก็ให้ใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการกับเจ้าของเว็บไซต์และผู้ที่แสดงความรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ต่อไป หรือหากเห็นว่าเว็บไซต์ใดที่มีเนื้อหาขัดต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพของผู้ดูแลเว็บไทย ก็สามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังสภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพที่ทำหน้าที่ควบคุมกันเองด้านจริยธรรมของผู้ดูแลเว็บไซต์ในประเทศไทย ได้อีกทางหนึ่ง สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย 23 มิถุนายน 2548 อ้างอิง : แถลงการณ์สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย เรื่อง การสั่งปิดเว็บไซต์การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ... และหลังจากปัญหา service mysql stop บ่อยครั้งในเว็บไซต์แห่งนี้ (www.poakpong.com) ตอนนี้ได้เจรจาขอย้าย server เรียบร้อยแล้ว (แต่ยังใช้บริการเจ้าเดิมอยู่) ลองดูกันว่าจะมีปัญหาอีกรึเปล่า ^.^ แต่บริการอื่นๆ ยังคงเหมือนเดิมนะครับ ... ทิ้งท้ายฝากข่าว IT กันหน่อยดีกว่า - ได้มาจาก freemac.net เค้าเอามาจาก pantip อีกทีหนึ่ง (ซึ่งผมนานๆ จะเข้า pantip ซะที ^_^) 'System X' ติดอันดับ 14ซุเปอร์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง ซุเปอร์คอมพิวเตอร์ "System X" ของสถาบัน Virginia Tech ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นซุเปอร์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงอันดับที่ 14 ของโลกแล้ว ในการจัดอันดับซุเปอร์คอมพิวเตอร์ Top 500 ซึ่ง "System X" ถูกจัดให้เป็นซุเปอร์คอมพิวเตอร์อันดับ 9 ในสหรัฐฯ โดย "System X" เป็นคอมพิวเตอร์ XServe ของ Apple Computer ที่ต่อทำงานร่วมกันแบบ cluster ใช้ชิพประมวลผลจำนวนทั้งหมด 2,200 ตัว และเริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2004 ซึ่งขณะนี้ซุเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกนั้น ยังเป็น BlueGene/L eServer ของ IBM อยู่ Dr. Srinidhi Varadarajan System X: Building the Virginia Tech Supercomputer ... Jun 23, HBD ^_^