16 July 2009

True confirm, website UDDTODAY blocked by MICT

สืบเนื่องจากบล็อกวันก่อน (Can't open more politics website by True Internet) ล่าสุดวันนี้ 16 ก.ค. เวลา 11.32 น. เจ้าหน้าที่จากทรูอินเทอร์เนต ใช้เบอร์ call center 029009000 ติดต่อกลับมายังเบอร์โทรศัพท์ที่ฝากไว้ โดยแจ้งว่า จากการตรวจสอบการเข้าใช้งานไม่ได้ของเว็บไซต์ http://uddtoday.ning.com เป็นการบล็อกโดยไอซีที

จากข้อมูลดังกล่าว ผมได้พยายามสอบถามต่อไปว่า การปิดกั้นลักษณะนี้จะมีช่วงเวลาหรือไม่ หรือว่าจะทำการปิดกันไปเรื่อยๆ ซึ่งพนักงานของทรูบอกว่าเป็นการดำเนินการจากไอซีที ทางทรูไม่ทราบข้อมูล

และคำถามสุดท้ายก่อนจบการสนทนา ผมได้ถามว่าการดำเนินการในครั้งนี้ ไอซีทีเป็นผู้ดำเนินการเอง หรือว่ามีคำสั่งมาให้ทางทรูเป็นผู้ดำเนินการ คำตอบที่ได้ก็คือ การปิดกั้นเว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยไอซีที

ปล.จากคำตอบดังกล่าว ยังมีข้อสงสัยว่า การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นโดยไอซีที แต่เหตุใดผู้ให้บริการรายอื่นสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวได้?