วิธีง่ายๆ ในการบริหารเครือข่าย Social Network สำหรับธุรกิจ

หมายเหตุ:

  • จากหัวข้อที่เขียนไว้ว่า *สำหรับธุรกิจ* จริงๆ แล้ว สามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรต่างๆ รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้ด้วย
  • อ่านคำนิยามของ Social Network หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้ที่ th.wikipedia.org

A.HEART ใช้งานด้วยใจ :P

  1. Accountability : ต้องเป็นตัวจริง หรือรับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้น แม้จะให้บุุคคลอื่นดำเนินการแทน รวมทั้งมีความน่าเชื่อถือ... สามารถอ้างอิงได้ว่าใครเป็นผู้ดำเนินการ เช่น ถ้ามีเว็บไซต์ หรือ เว็บบล็อกที่เป็นทางการ ก็สามารถ link URL เชื่อมโยงระหว่าง Social Network กับเว็บไซต์นั้นๆ
  2. Humanity : มีความเป็นมนุษย์... ใช้คนคอยบริหารเนื้อหา ไม่ใช้ระบบอัตโนมัติ (robot) มากจนเกินไป
  3. Equality : ถอดหมวกก่อนใช้งาน... เพื่อให้คนอื่นรู้สึกว่าสามารถเข้าถึง-เป็นเพื่อนได้ง่าย แม้จะมีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตอยู่เบื้องหลัง หรือความอาวุโสที่มากกว่า
  4. Anti-spam : ไม่ยัดเยียดโฆษณา... มีโฆษณาได้บ้าง แต่อย่าสร้างความรำคาญให้เครือข่าย
  5. Responsibility : ตอบสนองได้อย่างทันท่วงที... ไม่ทิ้งระยะเวลาให้นานเกินไป
  6. Targeting : เลือกกลุ่มเป้าหมาย... Social Network มีให้เลือกใช้จำนวนมาก ไม่ต้องใช้ทุกเครือข่าย เลือกเฉพาะที่จำเป็น เลือกเฉพาะที่บริหารจัดการได้ ไม่หว่านแหทิ้งขว้างเพราะจะทำให้เสียเครือข่ายโดยไม่จำเป็น

ตัวอย่าง:

ที่กล่าวมาทั้งหมด ไม่ว่าจะนำไปใช้งานกับ Hi5, MySpace, Facebook, Twitter หรืออื่นๆอีกมาก ก็เป็นเพียงเครื่องมือ แต่เครือข่ายที่แท้จริงเกิดขึ้นจากคนที่ก่อและคนที่ร่วมในเครือข่าย

ปล. ขอบคุณ @jiew ในการช่วยขัดเกลาให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น