26 July 2009

โปรแกรม FTP Client ทางเลือก: ปลอดภัย, มั่นใจ, ฟรี

สำหรับคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ โปรแกรมประเภท FTP ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้

ซึ่งโปรแกรม FTP Client ยอดนิยมส่วนใหญ่ เช่น CuteFTP, WsFTP หรือ FlashFTP ซึ่งล้วนเป็นโปรแกรมที่ต้องชำระเงินเพื่อใช้งาน และก็มีเหล่าแฮคเกอร์หวังดีประสงค์ร้าย คอย crack โปรแกรม แจกกุญแจถอดรหัส หรือดัดแปลงโปรแกรมที่ถอดรหัสแล้วนำมาแจกจ่าย แต่ไม่ได้แจกให้เปล่าๆ ส่วนมากมักแถมม้าโทรจัน (Trojan) มาคอยแอบดักเก็บข้อมูลของผู้ใช้โดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัว

ทางออกที่ดีมีอยู่ 2 ทางคือ จ่ายเงินเพื่อซื้อกุญแจถอดรหัสของแท้จากผู้ผลิตซอฟต์แวร์ หรือเลือกใช้โปรแกรมโอเพ่นซอร์ส ที่ผู้ผลิตอนุญาตให้นำไปใช้งานได้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ถ้าพึงพอใจสามารถบริจาคกลับไปยังผู้พัฒนาได้)

โปรแกรมโอเพ่นซอร์สที่น่าสนใจได้แก่...

1) FileZilla โปรแกรม FTP โอเพ่นซอร์ส -- ดาวน์โหลดใช้งานฟรีได้ที่: filezilla-project.org

FileZilla

2) FireFTP ส่วนเสริมสำหรับโปรแกรม Firefox ให้สามารถใช้งานเป็นโปรแกรม FTP ในตัว -- ดาวน์โหลด add-ons ได้ที่: fireftp.mozdev.org

FireFTP