22 February 2010

Please; Give me a gift 1 year Flickr Pro account

Flickr Pro หมดอายุรอบปี จะมีใครใจดี ส่งของขวัญให้บ้างมั้ยหนอ ?

คลิกที่นี่ » http://www.flickr.com/gift/ (ปีละ 24.95 เหรียญฯ ประมาณ 850 บาท)

ถ้าได้ Gift สักปี สัญญาว่าจะมีรูปถ่ายเซ็กซี่กว่าเดิม (ฮา)...

ลองขอกันดื้อๆ อย่างนี้แหละ

 

อัพเดท: ขณะนี้ผมได้ผู้สนับสนุนใจดีแล้วครับ เป็น Gift สำหรับ Flickr Pro 1 ปี ;=)