23 March 2010

#redmarch (map) in gallery.in.th

สืบเนื่องจากวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา @mekimmim ได้ตระเวนตามถ่ายรูปขบวนคนเสื้อแดงที่เดินสายรอบกรุงเทพฯ ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น ถ่ายรูปมากกว่า 1,000 รูป ผมเลยทำการขออนุญาตเอา 100 รูป มาแปะลงในแผนที่ google maps เพื่อดูเส้นทางการเดินทางอีกครั้งหนึ่ง

redmarch in google maps

#redmarch แสดงในเว็บไซต์ www.gallery.in.th