เครือข่ายสันติประชาธรรม เสนอ "3 เดือน ยุบสภา"

ทางออกที่น่าสนใจทางหนึ่ง สำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน...

3 เดือน ยุบสภา — เครือข่ายสันติประชาธรรม

3 เดือน ยุบสภา

http://www.yupsapa3m.net

 

note: website screenshot host on flickr.com

Did you like it?

No votes have been submitted yet.

ความคิดเห็น