ประเทศไทย ไม่ใช่แค่กรุงเทพ

21 July 2010

ผมต้องขอหยิบประโยคแคมเปญ "ประเทศไทย ไม่ใช่แค่กรุงเทพ" มาจากบล็อก isriya.com มาเป็นชื่อของเนื้อหาตอนนี้ หลังจากดูคลิปรายการ Intelligence ที่สัมภาษณ์ บก.ลายจุด ภายหลังจากถูกปล่อยตัว จากเหตุการณ์จับไปควบคุมตัวนานกว่า 10 วัน ด้วยเหตุกิจกรรมวันอาทิตย์สีแดงที่สี่แยกราชประสงค์

เราต้องขยายความเข้าใจของคำว่าประเทศไทยออก มันจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องเข้าใจว่านาข้าวของคนจนคือแปลงนาในชนบท ซึ่งตอนนี้ไม่มีน้ำ แต่ว่าสนามกอล์ฟมีน้ำ ถ้าคุณจะตีกอล์ฟ หญ้าจะเขียว แต่่ว่าถ้านาไม่มีน้ำ คุณต้องชลอการปลูกข้าว คนต่างจังหวัดต้องเข้าใจว่าแปลงนาของคนเมือง คนกรุงเทพฯ คือราชประสงค์ คือสีลม มันเป็นแปลงนาของเขา เมื่อไหร่ที่คนสองฝ่ายสามารถเข้าใจ คำว่าเศรษฐกิจอันแตกต่างกันทั้งสองฝ่าย นั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่า เราจะเข้าสู่สังคมที่เรียกว่าปรองดอง เข้าใจความเจ็บปวดควาทุกข์ยากของกันและกัน