17 October 2010

Dpix Camp 2010

วันเดียวกับ BarCampBangkhen แต่เป็นช่วงบ่าย ย้ายจากตึก Inter วิทย-คอม ไปตึกวิทยบริการ Dpix Camp 2010 เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเว็บไซต์ Dpixmania.com โดยน้าแมว @catoxus ซึ่งเป็นการรวมประสบการณ์จากหลายๆ คน เอามาแชร์กัน ทุกเรื่องน่าสนใจทั้งหมด แต่ผมได้นั่งฟังอยู่ 3 หัวข้อ

  • เทคนิคปรับจูนเว็บไซต์ให้ค่า SEO สูงขึ้น เพื่อให้แสดงผลในอันดับต้นๆของ Search Engine
  • แชร์ประสบการณ์จาก 1 ใน 10 ผู้เข้ารอบสุดท้าย MARS Photo Battle 2010
  • หมีตะปบในตำนาน @#$% เปิดเทคนิคและลายแทง (ซี๊ด)...

ยังมีอีกหัวข้อน่าสนใจอีก แต่ผมมีภาระกิจกับนกฮูกผู้พิทักษ์ เลยต้องปลีกตัวออกมาก่อน (ฮา)... ดูรูปบรรยากาศได้จากกล้องของน้ากบ #thodsaponkorn