16 November 2010

Poakpong.com อัพเดทเล็กน้อย

แจ้งข่าวเล็กน้อย สำหรับการปรับปรุงครั้งล่าสุด ในเว็บ Poakpong.com แห่งนี้

  • คงใช้ drupal 6.x ต่อไป ยังไม่ได้ใช้ drupal 7 beta คริๆ
  • ปรับระบบธีม กลับมาใช้ original framework แล้วโม css ทับด้วย css_injector เพื่อความสะดวกในการปรับสี/หน้าตา ในอนาคต
  • เปลี่ยนสีสัน และขยายพื้นที่เนื้อหา
  • ลดการใช้งาน module ที่ไม่จำเป็นออกให้มากที่สุด เผื่อในอนาคตจะต้องอัพเกรด จะได้ทำได้สะดวกขึ้น (มั้ง)
  • อัพเดทระบบ แนะนำเนื้อหา เปลี่ยนเป็น เนื้อหาจากเครือข่าย (แม้เครือข่ายจะมีน้อย แต่อยากโชว์ อิอิ) เลือกให้แสดงเฉพาะในส่วนเนื้อหา blog (อ้างอิง)
  • ยกเลิก gravatar เพราะใช้อยู่คนเดียว (แฮ่)
  • แชร์เนื้อหาด้วย tweetbutton และ fb_social (ยกเลิก service_links)
  • แก้ไขเว็บลิงก์ทั้งหมด ให้เป็น menu เพื่อสะดวกในการจัดการ (ยกเลิก weblinks)
  • แยกความเห็นออกจาก node (commentblock) เพื่อแทรกเนื้อหาจากเครือข่าย

ตอนนี้ทำไปแค่นี้ ถ้ามีเพิ่มค่อยอัพเดทอีกที