การใช้งาน PhotoScape เบื้องต้น

30 December 2010

โปรแกรม PhotoScape เหมาะสำหรับจัดการรูปภาพ ด้วยคุณสมบัติพื้นฐานที่ครบครัน ทำให้เราสามารถย่อขนาดรูป ปรับสี ตกแต่งภาพ หรือแม้กระทั่งตัดเลือกเฉพาะส่วนที่เราต้องการ

สามารถเข้าไปเลือกดาวน์โหลดโปรแกรม PhotoScape ได้ที่เว็บไซต์ http://www.photoscape.org

 

ย่อรูปภาพด้วย PhotoScape

เมื่อเราเปิดรูปภาพด้วยโปรแกรม PhotoScape ในหัวข้อ "แก้ไขภาพ"

photoscape01

photoscape02

ทางด้านล่างของโปรแกรม PhotoScape จะมีเมนูคำสั่งให้เราเลือกใช้ โดยเราสามารถเลือก "ย่อ / ขยาย" ขนาดความกว้าง-ยาว ของรูปภาพตามขนาดที่เราต้องการ

photoscape03

หลังจากเลือกขนาดได้ตามที่ต้องการเรียบร้อย ให้เลือก "บันทึก" เพื่อจัดเก็บ หรือในกรณีปรับขนาดผิดพลาด ต้องการยกเลิกคำสั่งล่าสุด ให้เลือกคำสั่ง "ยกเลิก" รวมทั้งถ้าต้องการยกเลิกคำสั่งที่ดำเนินการไปทั้งหมด ให้เลือก "ยกเลิกทั้งหมด" เพื่อเริ่มปรับแต่งใหม่

photoscape04

 

ตัดภาพเฉพาะส่วนด้วย PhotoScape

การตัดภาพ หรือคร็อป (crop) เป็นการเลือกเพียงบางส่วนของรูปภาพ หรือตัดส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งไป สำหรับโปรแกรม PhotoScape มีส่วน "ตัดภาพ" แยกออกจากการคำสั่ง "หน้าหลัก"

photoscape05

โดยการตัดภาพใน PhotoScape มีให้เลือกหลายแบบ เช่น การตัดภาพแบบอิสระ, ตัดภาพตามอัตราส่วนเดิม หรือ ตามสัดส่วนตัวเลขที่กำหนดไว้ หลังจากเลือกอัตราส่วนที่ต้องการได้แล้ว ก็ทำการเลือกได้ตามต้องการ ซึ่งจะแสดงเป็นเส้นสี่เหลี่ยมและในบริเวณแต่ละด้านและมุมของเส้นสี่เหลี่ยม เราสามารถเลือกลด-เพิ่มพื้นที่ ให้พอดีกับที่ต้องการ

photoscape06