วิธีทำให้ GMail สามารถรับ-ส่ง อีเมลจากบัญชีอื่นๆ

ประเด็นหลัก คือ การรับ-ส่ง อีเมลบัญชีอื่น เช่น อีเมลของบริษัท หรืออีเมล Yahoo, Hotmail ผ่านบริการฟรีอีเมลของ GMail

ภาครับ

มีด้วยกันหลายวิธี

  1. ตั้งให้ GMail ทำตัวเป็น POP3 หรือ IMAP ดูดอีเมลจากบัญชีอื่นมาแสดงผล -- เหมือนพวกโปรแกรมอีเมล (Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird ฯลฯ) ที่ต้องติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ -- แต่ไปใช้ในเว็บ GMail แทน --> อ่านรายละเอียด
  2. ตั้ง Forward จากอีเมลอื่น ให้เข้ามาที่ GMail -- ต้องเช็คว่า Mail Server อนุญาตให้ส่ง Forward อีเมลแบบอัตโนมัติ ได้หรือไม่

ภาคส่ง

กล่าวคือ เปิดเข้าเว็บ GMail และส่งอีเมลออกไปโดยใช้ชื่ออีเมลเป็นบัญชีอื่นที่ไม่ใช่ GMail -- ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ --> อ่านรายละเอียด (English version: Adding a custom 'From' address)

send mail as, from gmail

Did you like it?

No votes have been submitted yet.

ความคิดเห็น