แบ็คอัพข้อมูลใน BlackBerry ภายใน 2 นาที

16 January 2011

ขั้นตอนการแบ็คอัพ หรือสำรองข้อมูล สำหรับโทรศัพท์ BlackBerry มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. เสียบสายซิงค์ BlackBerry กับคอมพิวเตอร์

Backup your BlackBerry

2. เปิดโปรแกรม BlackBerry Desktop Software (หากยังไม่มีให้ดาวน์โหลดได้จากเว็บ BlackBerry โดยตรง)

Backup your BlackBerry

3. เลือกเมนู Back up now

Backup your BlackBerry

4. เลือกการแบ็คอัพแบบ Quick (exclude email) แบ็คอัพทุกอย่าง ยกเว้นอีเมล และตั้งชื่อไฟล์ที่เก็บในเครื่องคอม

Backup your BlackBerry

นั่งรอไม่เกิน 2 นาที โปรแกรมก็ทำการสำรองข้อมูลเสร็จเรียบร้อย

เผื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน เครื่องโดนไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ คอนแท็คหาย เราจะได้มีข้อมูลเอากลับมาใช้ได้เหมือนเดิม