25 August 2005

ปรับปรุงทางเดินในสวนให้ปลอดภัย

ทางเดินในสวนนอกจากมีไว้เพื่อความสะดวกในการเข้าไปใช้สวน เช่น ดูแลรดน้ำ เป็นแนวป้องกันไม่ให้รุกล้ำเหยี่ยบย่ำพันธุ์ไม้ต่างๆ แล้ว ทางเดินยังใช้เป็นจุดนำสายตาไปสู่จุดเด่นของสวนอีกด้วย

สำหรับรูปแบบทางเดิน มีทั้งที่เป็นถนนเล็กๆ ทอดยาว และการจัดให้ก้าวเป็นจังหวะโดยใช้แผ่นหินหรือแผ่นทางเดินสำเร็จรูป ซึ่งให้ความรู้สึกแตกต่างกันไป แต่อย่างไรก็ดี นอกจากความงามของวัสดุและเส้นทางอันมีความหมายแล้ว ทางเดินยังต้องให้คาวมปลอดภัยด้วยเช่นกัน อาทิ ก้าวเหยี่ยบแล้วไม่เอียง โยกเยก ไม่ลื่นหรือสะดุด ซึ่งอาจทำให้เสียหลักหกล้มได้นั่นเอง

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น

  • ช้อนหรือส้อมพรวนดิน
  • ลูกกลิ้งหรือลูกกระทุ้งเพื่อบดอัดดิน
  • ถุงมือผ้าหรือหนัง
  • แปรงทองเหลือง
  • ทรายหรือก้อนกรวด

ขั้นตอนการทำงาน

  1. รื้อแผ่นทางเดินออกมาให้หมด แล้วเก็บวัชพืชหรือเศษวัสดุไม่พึงประสงค์ออกจากพื้นที่ จากนั้นปรับพื้นผิวดินที่ขรุขระให้ได้ระดับ โดยการโรยทรายเพื่อปรับแต่งผิวแล้วรดน้ำให้ทรายอัดตัวกันแน่น แล้วใช้เกรียงไม้ปาดให้เรียบเสมอกัน จากนั้นบดอัดพื้นผิวในบริเวณที่ต้องการด้วยลูกกลิ้งเพื่อความแข็งแรง
  2. นำแผ่นทางเดินเก่ามาทำความสะอาดด้วยแปรงทองเหลือง เพื่อขจัดคราบสกปรกหรือไม้เล็กๆ ที่ชอบความชื้นอย่างมอสหรือเฟิร์นออกไป เพราะแม้จะสวยงามน่ารัก แต่ถ้ามาขึ้นในจุดที่เราต้องเหยี่ยบแล้วเกิดอุบัติเหตุ (ลื่น) ก็ไมดีแน่ๆ
  3. จากนั้นนำแฟ่นทางเดินมาจัดวางใหม่โดยให้สูงกว่าพื้นเดิมเล็กน้อย เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง แล้วปิดขอบด้วยการปลุกหญ้า ไม้คลุมดิน หรือโรยกรวดเพื่อความสวยงาม สำหรับระยะห่างของแผ่นทางเดินที่ใช้กันทั่วไปนั่นก็อยู่ระหว่าง 55-60 เซนติเมตร โดยวัดจากจุดกึ่งกลางของแผ่นทางเดินในแต่ละช่วง แต่ถ้าจะให้เหมาะกับพฤติกรรมการใช้งานของคนในบ้านจริงๆ ก็ต้องมีการทดสอบหรือลองเดินดูระยะก้าวกันก่อน เพื่อช่วยให้จังหวะการเดินเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องก้าวกระโดดหรือก้าวยาวเกินไป
  4. ในกรณีแผ่นทางเดินมีขนาดไม่ได้มาตรฐาน (หนาบางไม่เท่ากัน) อางต้องขุดแต่งหน้าดินบางจุด เพื่อให้สามารถวางแผ่นทางเดินให้ได้ระดับ หรือใช้หินก้อนเล็กๆ มาช่วยเสริมข้างใต้เพื่อกันโยกหรือเอียง

ความกว้างของทางเดินในสวนที่เหมาะกับจำนวนผู้ที่สัญจนผ่านไปมานั้น ถ้าเป็นทางเดินเรียงเดี่ยวหรือเดินคนเดียว ควรกว้าง 50-60 เซนติเมตร สองคนกว้าง 80-100 เซนติเมตร แต่ถ้าเป็นทางเดินหรือถนนเข้าบ้าน (มีรถเข้าออก) ควรกว้างประมาณ 2.50-3 เมตร

ข้อมูลจาก บ้านและสวน