Search me on facebook, Privacy settings

22 February 2011

เคยเจอมั้ย ที่เพื่อนของเราหาบัญชี facebook ของเราไม่เจอ ^_^
เพราะว่าเค้ายังไม่ได้ Login ใช้งาน มันจะขึ้นหน้าเพจ not found แบบนี้

facebook not found 0

(ทดสอบได้โดยลอง Logout แล้วเปิดหน้าโปรไฟล์ของตัวเองดู ว่าขึ้นเหมือนกันมั้ย)

หากใครต้องการให้คนทั่วไป สามารถเห็นหน้าโปรไฟล์ของเรา (แต่ยังคงความเป็นส่วนตัว) แก้ไขได้ไม่ยาก ดังนี้

 1. เลือกเมนู Account » Privacy Settings (เมนูนี้สำคัญ ควรศึกษาเพิ่มเติม)
  search privacy in facebook 1
   
 2. คลิก View Settings ตรงหัวข้อแรก Connecting on Facebook
  search privacy in facebook 2
   
 3. สังเกตหัวข้อ Search for you on Facebook เป็นการอนุญาตให้คนอื่นๆ สามารถมองเห็นหน้าโปรไฟล์ (บัญชีของเรา) หรือไม่ โดยเลือกได้ 3 อย่าง คือ
  search privacy in facebook 3
   
  • Everyone = ทุกคนหาเจอ ** เลือกอันนี้ จะทำให้คนอื่นเห็นหน้าโปรไฟล์ของเรา (แต่ต้อง Add as Friend ถึงจะอ่านหน้า Wall ของเราได้)
  • Friends of Friends = เครือข่าย เพื่อนของเพื่อน
  • Friends Only = เฉพาะเพื่อนของเราเท่านั้น
   
 4. เมื่อปรับตั้งเมนูต่างๆเรียบร้อย ก็ลองกด Preview My Profile ทางด้านบนได้เลย :-)

หมายเหตุ: ในทางกลับกัน หากใครไม่ต้องการแสดงหน้าโปรไฟล์ ก็ให้เปลี่ยนเป็น Friends Only