นิทรรศการภาพถ่าย Gray "Red Shirt" โดย กานต์ ทัศนภักดิ์ [เชียงใหม่]

2 March 2011

ต่อเนื่องจากนิทรรศการที่กรุงเทพ สำหรับ นิทรรศการภาพถ่ายขาวดำ Gray "Red Shirt" โดย กานต์ ทัศนภักดิ์ @ เชียงใหม่ -- ซึ่งจะจัดที่ "ร้่านเล่า" ถนนนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 - 26 มีนาคม 2554

http://www.gallery.in.th/gray-redshirt/chiangmai

Exhibition: Gray "Red Shirt" at Chiangmai

เว็บเพจ Gray "Red Shirt" @ เชียงใหม่ อยู่บนเว็บไซต์ gallery.in.th ครับผม

หมายเหตุ รายได้จากการจำหน่ายภาพ ทางผู้จัดจะมอบสมทบทุน ช่วยเหลือช่างภาพที่ถูกยิงระหว่างสลายการชุมนุม ในเดือนพฤษภาคม 2553