Skip to main content

โฆษณาตัวแรกของ Samsung Galaxy S II โทรศัพท์รุ่นที่สอง ในสาย Galaxy S ที่โชว์คุณสมบัติแสดงผลสมจริงของจอภาพรุ่นใหม่ Super AMOLED Plus

แต่ดูจากโฆษณาแล้ว นึกว่า Galaxy S II รุ่นใหม่นี้สามารถกันน้ำได้ซะอีก ถ้าไม่อ่านคำเตือน Not waterproof. Immersing the device in the water can damage your phone. ที่มุมด้านซ้ายของวิดีโอ หุหุ