ความเป็นส่วนตัวใน Facebook : จัดการ Chat box

9 May 2011

หมายเหตุ: ฟังก์ชั่นของ Facebook ที่เขียนถึงนี้ อ้างอิง ณ พฤษภาคม 2011 -- ไม่รู้ว่าต่อไป Facebook จะปรับปรุงอะไรเพิ่มรึเปล่า

จัดการ Chat box

facebook chat

ในเว็บไซต์ Facebook มีช่องทางให้ผู้ใช้สามารถสนทนา Chat กันได้ทันที แต่ในบางครั้งเราก็ไม่พร้อมจะสนทนากับใคร การปิด Chat box ก็เป็นทางเลือกที่ดี -- แต่ว่ามันปิดยังไงล่ะ ?

ปิด Chat ทั้งหมด

อันนี้ง่ายมาก แค่เปิดกล่อง Chat box แล้วเลือกเมนู Options > Go offline

facebook chat options go offline

ปิด Chat เฉพาะ List

วิธีนี้เราสามารถเลือกได้ว่า เราพร้อมจะคุยกับเพื่อนกลุ่มไหนบ้าง (Friends List) โดยการเลือกปิดเฉพาะกลุ่มที่เรายังไม่อยากคุย

ขั้นแรก: เราต้องบริหารกลุ่มเพื่อนเสียก่อน (ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลา ในกรณีที่มีเพื่อนอยู่ใน Contact เป็นจำนวนมาก) การสร้าง List หรือกลุ่มของเพื่อน โดยเข้าเมนู Account > Edit Friends

facebook chat account edit friends

ขั้นที่สอง: ทำการสร้าง List คลิกปุ่ม [ + Create a List ] กำหนดชื่อกลุ่มเพื่อน เลือก Contact ที่ต้องการให้อยู่ในกลุ่มที่กำหนด จากนั้นคลิก [ Create List ] ด้านล่าง เป็นอันเรียบร้อย -- ในขั้นตอนนี้ระบบจะส่งอีเมลอัตโนมัติ ไปแจ้งเตือน Contact ของเรา ที่ถูกเราจัดกลุ่ม

facebook chat create a list

หลังจากเราจัดกลุ่มเรียบร้อย รายชื่อกลุ่ม (Friends List) ก็จะไปแสดงอยู่ใน Chat box ของเราด้วย

ขั้นที่สาม: เลือกปิดเฉพาะกลุ่ม โดยเปิดกล่อง Chat box แล้วเลือก Go Offline เฉพาะกลุ่มที่เราเลือก

facebook chat friends list go offline

ข้อดีอีกอย่างของการจัดกลุ่มเพื่อน (Friends List) คือเราสามารถกำหนดได้ว่า ใครสามารถอ่านความเห็นหรือข้อมูลของเราได้บ้าง -- จะกล่าวถึงในครั้งต่อไป