12 May 2011

Free Thailand from Lèse majesté

คลิกอ่าน link จากเฟซบุ๊ค แอบเห็นรูปสัญลักษณ์ Free Thailand from Lèse majesté ซึ่งเป็นมุมหนึ่งของรูปประกอบข่าว -- รูปนี้โดน (ไปตีความกันเอาเอง)

Free Thailand from Lèse majesté

ถ้ามองให้ทุกคนเป็นเซเล็บ เราก็ควรมีสิทธิจะวิพากษ์พฤติกรรมเซเล็บ ในการกระทำที่เป็นสาธารณะ ไม่ใช่ว่าพออ้าปากจะพูดก็โดนจับเข้าคุก แล้วอย่างนี้ความจริงในสังคมก็ไม่เคยถูกตรวจสอบ มีแต่การบอกว่าจริงอยู่ฝ่ายเดียว แล้วจะให้ทำยังไง ?