Electronics Publishing (ePub, eBook) & Digital Publishing (Magazine & Book)

6 August 2011

คัดมาจากบทความใน thumbsup ที่เขียนโดย @kajorn อธิบายคำว่า "Electronics Publishing" (e-book, pdf, epub) และ "Digital Publishing" (ที่ส่วนใหญ่จะออกมาในรูปของ app)

ในส่วนของสิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิคส์อย่าง ePub หรือ eBook มี 2 รูปแบบคือเป็น PDF ไฟล์ ที่มักจะนำเอางานที่ตีพิมพ์จริงทำการ export เป็นไฟล์ PDF แล้วก็ทำการส่งออกเป็น eBook และอีกแบบหนึ่งที่เป็น ePub ก็คือการยังคงรูปแบบ Text ให้สามารถปรับข้อความให้ใหญ่เล็กได้ เฉพาะในส่วนของข้อความ ซึ่งทั้งสองแบบก็ยังมีข้อจำกัดในการนำเสนอในด้าน Interactive และสำหรับ ePub บางเวอร์ชั่นยังไม่รองรับ Video (ePub ที่รองรับ Video ต้องเป็น ePub3 ที่ตอนนี้จะมีเพียง iPad, iPhone และ iPod Touch โดยการอ่านผ่าน iBook)

แต่สำหรับ Digital Publishing จะสามารถ ใช้ Interactive ได้หลากหลายรองรับวิดีโอ ออดิโอ แสดงผลสวยงามให้กับผู้อ่านได้ตรงกับการที่นักออกแบบตั้งใจออกแบบ แต่การจะนำออกเผยแพร่ และการควบคุมสิทธิ์ (DRM) ต้องผ่านระบบของผู้จัดจำหน่ายเท่านั้น และที่สำคัญรองรับบนอุปกรณ์พกพาที่ระบุไว้เท่านั้น

(เน้นคำโดย poakpong.com)

iPad with Magazines