3 December 2011

Samsung Keypad (Tab 10.1) VS QWERTY keyboard (BlackBerry)

ทดลองเขียนบล็อกใน galaxy tab 10.1 (ภาคสอง) คราวนี้ลองร่างใน polaris office แล้วก๊อปมาวางเช่นเดิม

ว่าด้วยคียบอร์ดของตัว samsung keypad ที่มีการจัดเรียงตัวอักษรให้เลือกโดยใช้วิธีการกดย้ำเพื่อเลือกตัวอักษร ซึ่งโดยส่วนตัวไม่มีปัญหากับคียบอร์ดแบบนี้เพราะคียบอร์ดใน blackberry ที่ใช้อยู่ประจำก็จัดเรียงตัวอักษรคล้ายๆกัน

แม้ว่าจะมีลักษณะคล้ายกันแต่ก็มีบางตัวอักษรที่ไม่ตรงกัน เช่น ป.ปลา ที่รวมในแป้น ผ.ผึ้ง และ ฆ.ระฆัง หรือ การสลับตำแหน่งการเลือกของแป้น ม.ม้า-ท.ทหาร และแป้น ฝ.ฝา-ล.ลิง เป็นต้น

ข้อขัดใจอีกอย่างของ samsung keypad คือมันเป็นคียบอร์ดแบบสามแถว ทำให้ต้องเลือกหลายขั้นตอนกว่าจะเข้าถึงตัวอักษรพิเศษ เช่น ปีกกาเปิด-ปิด < > เป็นต้น

หน้าตาของ samsung keypad ใน galaxy tab 10.1

samsung keypad on galaxy tab 10.1

หน้าตาของ qwerty keyboard ใน blackberry

blackberry keyboard

ปล. การพิมพ์ข้อความ และการคัดลอก-วาง ใน polaris office สะดวกกว่า pen memo แต่การเลือกชี้ตำแหน่งเคอเซอร์ต้องอาศัยความแม่นของนิ้วมากกว่า

ปล2. ภาพ samsung keypad จับภาพหน้าจอด้วย screen capture ที่มากับ touchwiz แล้วคร๊อปรูปด้วย photoshop express