7 October 2012

Dpixmania: Flash Studio Basic

มีโอกาสได้เข้าร่วม sit in ใน การอบรมการจัดไฟสตูดิโอเบื้องต้น เพื่อถ่ายบุคคล แบบเร่งรัด กับเ็ว็บ dpixmania.com ได้รับความรู้แบบใช้งานได้จริงหลายอย่าง ขอบคุณมากๆครับ

อบรมการจัดไฟสตูดิโอเบื้องต้น

อบรมการจัดไฟสตูดิโอเบื้องต้น

อบรมการจัดไฟสตูดิโอเบื้องต้น

อบรมการจัดไฟสตูดิโอเบื้องต้น

อบรมการจัดไฟสตูดิโอเบื้องต้น

อบรมการจัดไฟสตูดิโอเบื้องต้น

ภาพจาก Instagram ถ่ายด้วย Galaxy S Duos