13 October 2012

Dpixmania

ดีพิกซ์มาเนีย (อังกฤษ: Dpixmania) เป็นเว็บไซต์ ชุมชนช่างภาพอิสระ ที่เปิดให้บริการเว็บบอร์ดสนทนา โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ได้แก่ หมวดหมู่หลัก พูดคุยทั่วไป แนะนำเทคนิคการถ่ายภาพ เทคนิค D.I.Y., ทริปถ่ายรูป สำหรับประกาศทริปถ่ายภาพแบบต่างๆ, โพสรูป โชว์รูป นำผลงานภาพถ่ายมาแบ่งปันประสบการณ์, อื่นๆ ประกาศหาตากล้อง ช่างภาพ ช่างวิดีโอ เป็นต้น

Dpixmania.com

ดีพิกซ์มาเนีย เปิดให้บริการภายใต้โดเมน dpixmania.com ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 [1] เริ่มต้นโดย น้าแมว [2] และผู้ร่วมก่อนตั้งอีกสองคน (น้าท็อป และ น้าต๊อก) จากแนวคิดในการเปิดพื้นที่รวมช่างภาพอิสระ เพื่อเป็นแหล่งรวมงานและกระจายงานถ่ายภาพ นอกจากนี้ ดีพิกซ์มาเนีย ยังจัดกิจกรรม [3] และทริปถ่ายภาพอยู่เป็นประจำ

ปัจจุบัน ดีพิกซ์มาเนีย ยังมีหน้าเฟซบุ๊ค ดีพิกซ์มาเนีย และกลุ่มช่างภาพนางแบบที่นิยมถ่ายภาพเซ็กซี่ อีกด้วย

อ้างอิง

^ http://www.dpixmania.com/forum/index.php/topic,5.html กระทู้เปิดตัว
^ https://www.youtube.com/watch?v=tE7ZaKFNVFY น้าแมวออกtv
^ http://www.poakpong.com/node/1452 Dpix Camp 2010