11 February 2013

ข้อเสนอการแก้ปัญหาจราจร-คมนาคมในกรุงเทพฯ

ทำการเขียนข้อเสนอการแก้ปัญหาการคมนาคมใน กทม. ถึงผู้สมัคร รับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 2556 ในเว็บไซต์ ผู้ว่ากทม.com

ปัญหาคมนาคมในภาพรวมเป็นปัญหาลำดับต้นๆ ที่บั่นทอนความสุขของประชาชนในกรุงเทพฯ ทั้งผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพฯ และผู้ที่เข้ามาทำงานในเมืองหลวงแห่งนี้

กล่าวคือถ้าปัญหาการจราจรคมนาคมสามารถคลี่คลายได้ในทางที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ ก็จะมีความสุขมากขึ้นนั่นเอง

โดยแบ่งเป็นหัวข้อคราวๆ เท่าที่นึกออก ดังนี้

ข้อเสนอการแก้ปัญหาการคมนาคมใน กทม.

ปัญหาการจราจรติดขัด ปริมาณรถสะสมบนท้องถนน

 • ไฟจราจรอัตโนมัติ สลับปล่อยรถตามเวลา ฝั่งไหนรถมากให้เวลามาก แต่เป็นเวลาที่ชัดเจน ไม่ใช่การคาดคะเนด้วยสายตาของตำรวจจราจร
 • จัดการระบบไฟจราจรให้สัมพันธ์กันตลอดเส้นทาง
 • การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามแซงซ้ายเพื่อขึ้นสะพาน, การขับไปจอดกลางสี่แยกไฟแดง เป็นต้น

นโยบายการใช้รถยนต์

 • เก็บภาษีรถยนต์เพิ่มเติม โดยเรียกเก็บแบบขั้นบันได สำหรับบ้านที่มีรถยนต์มากกว่า 1 คัน
 • สร้างอาคารจอดรถ และระบบเก็บเงินค่าจอดรถแบบอัตโนมัติ

บริการรถไฟฟ้า/การขนส่งระบบราง

 • เร่งผลักดันโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ให้เสร็จทันตามกำหนด
 • การเพิ่มจำนวนรถไฟฟ้าให้มากขึ้น
 • รถโดยสารระยะสั้น จากชุมชนไปยังรถไฟฟ้า

บริการรถเมล์ ขสมก.

 • ย้ายตำแหน่งป้ายรถเมล์ ให้มีความถี่น้อยลง แต่ละป้ายมีระยะห่างกันมากขึ้น อย่างน้อย 500 เมตร เพื่อลดจำนวนการหยุดรับ-ส่ง ทั้งนี้การหยุดรับ-ส่งผู้โดยสารบ่อยๆ ทำให้ความเร็วในการเดินทางลดลง
 • ให้รถเมล์ขึ้นสะพานข้ามแยก ลงอุโมงค์ลอดทางแยก ลดระยะเวลาในการติดไฟแดง
 • รถเมล์ 24 ชั่วโมง หรือ เที่ยวแรก 05.00 น. เที่ยวสุดท้าย 02.00 น. ขยายเวลาการให้บริการให้มากที่สุด

ปัญหาทางเท้า

 • ความเรียบของผิดทาง
 • ยกเลิกทางลาด แก้ไขเป็นแบบขั้นบันได
 • ไม่อนุญาตให้รถจักรยาน และจักรยานยนต์ ขับขี่บนทางเท้า ชื่อว่า "ทางเท้า" ต้องให้เฉพาะคนเดินเท้าเท่านั้น
 • ติดตั้งเสา บนทางเท้า เพื่อไม่ให้รถจักรยานยนสามารถขับขี่ผ่านได้

นโยบายจักรยาน

 • ให้บริการจุดจอดรถจักรยาน ในปริมาณที่เพียงพอ และต้องปลอดภัย มั่นใจ มีกล้องวงจรปิด
 • ที่จอดจักรยาน หน้าร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-eleven, 108 shop เป็นต้น
 • ตีเส้นจราจรสำหรับจักรยานบนพื้นถนน เพื่อสร้างความรับรู้ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น ว่ามีผู้ใช้งานจักรยานร่วมทางอยู่ด้วย

 

สามารถอ่านเต็มๆ ได้ที่เว็บไซต์ ผู้ว่ากทม.com