การใช้สื่อออนไลน์ เพื่อการสื่อสารทางสังคม

อินเทอร์เนต สื่อออนไลน์ เป็นช่องทางด้านสื่อสารที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน และช่องทางการเข้าถึงข้อมูลก็ทำได้สะดวกมากขึ้น ทั้งจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรืออุปกรณ์พกพา โทรศัพท์มือถือ/ แทปเล็ต

สื่อออนไลน์

ช่องทางเผยแพร่ข้อมูล

 

ปัจจัยที่ทำให้เรื่องราวที่นำเสนอได้รับความสนใจ

 • ประเด็น ต้องชัดเจน : ดูแล้วรู้ทันทีว่ากำลังขับเคลื่อนเรื่องไหน ประเด็นอะไร
 • ข้อมูล : แบ่งข้อมูลเป็น 2 ระดับ ข้อมูลเบื้องต้น แบบสรุปย่อไมเกิน 2-3 ย่อหน้า ข้อมูลแบบละเอียด ตั้งแต่ความเป็นมาของโครงสร้าง ปัญหา ผลกระทบ ทางออก ทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ
 • กำหนดกลุ่มเป้าหมาย/ ผู้อ่าน/ ผู้รับสาร : คนทั่วไป, เด็ก-เยาวชน, คนทำงาน, คนในพื้นที่, คนต่างประเทศ
 • ความน่าสนใจ/ ทำไมต้องสนใจ : อธิบายผลกระทบ/ ประโยชน์ ที่จะมีผลกับสังคม-ชุมชน-หรืออื่นๆ
 • ประเด็นในสถานการณ์ปัจจุบัน : ความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เราผลักดัน ตามกระแสให้ทัน เกาะกระแสให้ได้
 • ความต่อเนื่อง : ทำอย่างสม่ำเสมอ สะสมข้อมูล ตั้งเป้าหมาย อย่าท้อถอย
 • เครือข่าย : หลังจากนำเสนอข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์/ บล็อก ให้ทำการส้าง url link ของเนื้อหาไปยังเครือข่ายที่มีอยู่ เช่น นักข่าว, สำนักพิมพ์, เพื่อน, กลุ่มคนที่สนใจในประเด็นนั้นๆ อย่าเก็บไว้ดูคนเดียว
 • เครื่องมือ : นอกจากการส่ง url link แบบส่วนตัว ระบบออนไลน์ยังมีบริการแบบอัตโนมัติอีกด้วย

 

แนวทางการทำงาน

 • บันทึกทุกอย่างลงในเว็บไซต์/ บล็อก
 • ended ฝัง วิดิโอ, รูปภาพ ใส่ในเว็บไซต์/ บล็อก
 • ค้นหาประเด็นคำถามที่เกี่ยวของ มาใส่ในเว็บไซต์/ บล็อก
 • ใช้งานเว็บไซต์/ บล็อก ให้เป็นหนังสือพิมพ์ส่วนตัว รายงานทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
 • กระจายข้อมูลให้มากที่สุด โดยไม่ทำตัวเป็นสแปม

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับสื่อออนไลน์

เปิด google แล้วค้นหาจากคำสำคัญที่ต้องการ เช่น "วิธีใช้ youtube", "การใส่รูป facebook" หรือ "การสร้าง wordpress" เป็นต้น

Did you like it?

No votes have been submitted yet.

ความคิดเห็น