17 November 2005

วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็นองเต็มตลิ่ง...

ลอยกระทง หมายถึง ชื่อพิธีอย่างหนึ่ง ทำตรงกับคืนวันเพ็ญเดือน 12 จุดธูปเทียนปักบนสิ่งที่ไม่จมน้ำ ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นมาจากวัสดุต่าง ๆ เป็นรูปต่าง ๆ เช่น กระทงเรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปปล่อยลงให้ลอยไปตามลำแม่น้ำ ประวัติ : วันลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ นิยมทำกันในกลางเดือน 12 โดยมี วัตถุประสงค์หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับประเพณีความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งได้แก่

 

  • - ลอยกระทงเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
  • - ลอยกระทงเพื่อบูชารอยพระพุทธบาท ณ หาดทรายฝั่งแม่น้ำนัมมทา
  • - ลอยกระทงเพื่อบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อขอองตน
  • - ลอยกระทงเพื่อขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์์ต่าง ๆ แก่มนุษย์
  • - ลอยกระทงเพื่อขอขมาน้ำที่มนุษย์ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปในแม่น้ำ
  • - ลอยกระทงเพื่อเป็นการลอยส่งของแก่ญาติทีี่อยู่ห่างไกล
  • - ลอยกระทงเพื่อเป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษทที่ล่วงลับไปแล้ว
  • - ลอยกระทงเพื่อลอยเคราะห์หรือสะเดาะเคราะห์
  • - ลอยกระทงเพื่อขอสิ่งที่ตนปรารถนา
วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตรงกับเดือนพฤศจิกายน หรือปลายเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำเต็มตลิ่ง พระจันทร์เต็มดวงสุกสว่าง คนไทยสมัยก่อนจึงหาวิธีทำให้เกิดความเพลิดเพลินในยามค่ำคืน ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ชาวจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดเชียงใหม่ให้ความนิยม และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเราอีกด้วย ประเพณีลอยกระทง นั้น บางคติก็ว่า... เพื่อเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทริมแม่น้ำนัมมทานที ในแคว้นทักขิณาบถ ประเทศอินเดีย ที่ปัจจุบันเรียกว่าแม่น้ำเนรพุททา บางคติก็ว่า... เพื่อต้อนรับพระพุทธองค์ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก หรือบางคติก็ว่า... เพื่อบูชาพระจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ มาถึงยุคปัจจุบัน บางรายก็เชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการ... ลอยเคราะห์-ลอยทุกข์-ลอยโศกไปจากตัว หรือบางคนก็ว่ากันถึงลอยกระทงเสี่ยงรักไปโน่นเลย อย่างไรก็ตาม มีอยู่คติความเชื่อหนึ่งที่สืบทอดมาแต่อดีตถึงปัจจุบันคือ...เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการ ระลึกบุญคุณ-ขอขมาพระแม่คงคา ที่ให้มนุษย์ได้กิน-ได้ใช้ แล้วมนุษย์ยังทำให้พระแม่คงคา-แม่น้ำลำคลอง สกปรก ปีหนึ่งก็ควรจะได้ระลึกและขอขมากันสักครั้ง จากข้อความข้างต้นคิดว่าวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่เทศบาลของ ท้องถิ่นต่างๆ คงทำงานกันหนักแน่ๆ :p ข้อความวันลองกระทงมาจากเว็บ เว็บไซต์โรงเรียนห้วยไผ่ และ ข่าวนสพ.เดลินิวส์ ในเว็บสนุก! ...