Year in 2013

ตามธรรมเนียม สิ้นปีก็สรุปกันสักที ว่าปีที่ผ่านมาทำอะไร-มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง

พบกันใหม่ ปลายปี 2014

Did you like it?

No votes have been submitted yet.

ความคิดเห็น