The Lunchbox - เมนูต้องมนต์รัก

ภาพยนตร์อินเดีย The Lunchbox ถ่ายทอดเรื่องราวของคนสองคน ที่ได้สื่อสารกันผ่านปิ่นโตอาหารกลางวัน จากความผิดพลาด 0.000001 % ในระบบของดับบาวาลา ธุรกิจส่งปิ่นโตอาหารเที่ยงในเมืองมุมไบ ที่ทำให้คนดูได้อมยิ้ม พร้อมทั้งแอบลุ้น และจินตนาการตามไปว่า เรื่องราวของทั้งสองคนจะลงเอยอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม: ดับบาวาลา

Did you like it?

No votes have been submitted yet.

ความคิดเห็น