เดินเที่ยวงาน Renewable Energy Asia 2015 & Thai Water Expo 2015

มีโอกาสไปเดินเที่ยวในงาน Renewable Energy Asia 2015 & Thai Water Expo 2015 ที่ศูนย์แสดงสินค้า BITEC บางนา ระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2558 งานนี้จัดโดย ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) โดยได้รับความร่วมมือกับผู้ประกอบการด้านพลังงานทดแทน, สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีด้านพลังงาน และการจัดการน้ำ

งานแสดงสินค้า Renewable Energy Asia 2015 & Thai Water Expo 2015 เป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับแหล่งพลังงานและระบบพลังงานต่างๆ ที่เป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ และพลังงานทดแทน รวมไปถึงการแสดงเกี่ยวกับโครงสร้างพลังงานระบบต่างๆ อาทิ ระบบพลังงานลมและแสงอาทิตย์ ระบบพลังงานจากความร้อน พลังงานน้ำ ไบโอแมส และ พลังงานสีเขียวด้านอื่นๆ มากมาย

บรรยากาศภายในงาน Renewable Energy Asia 2015 & Thai Water Expo 2015 ที่ศูนย์จัดแสดงสินค้า BITEC บางนา ระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2558

Did you like it?

No votes have been submitted yet.

ความคิดเห็น