อัพเดท : [Infographic] ความกว้าง ความสูง ขนาดของรูปภาพใน Facebook

Submitted by poakpong on Mon, 2015-06-15 - 15:54

จากที่เคยรายละเอียด [Infographic] ความกว้าง ความสูง ขนาดของรูปภาพใน Facebook (เมื่อปี 2012) มาจนถึงปัจจุบัน เว็บไซต์ Facebook ได้ขยับขนาดตัวเลขของขนาดต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย โดยในที่นี่จะแสดงเฉพาะ ภาพประจำตัว Profile icon, ภาพปกประจำตัว Profile cover รวมทั้ง ภาพปกของกลุ่ม Group cover และ ภาพปกของเพจ Page cover โดยรายละเอียดมีดังนี้

ขนาดของ Profile icon และ Profile cover ในเว็บไซต์ Facebook

ในส่วนของ Profile cover เมื่อเปิดหน้า Profile จะแสดงภาพปกครึ่งล่างของภาพ (crop) ก่อนเสมอ ผู้ใช้ต้องทำการเลื่อนหน้าเพจขึ้นไป เพื่อดูภาพขนาดเต็ม

  • Profile icon ขนาด กว้าง 160 x สูง 160 พิกเซล
  • Profile cover (ขนาดเต็ม) ขนาด กว้าง 851 x สูง 313 พิกเซล
  • Profile cover (ครึ่งล่าง / crop) ขนาด กว้าง 851 x สูง 154 พิกเซล

ขนาดของ Group cover ในเว็บไซต์ Facebook

  • Group cover ขนาด กว้าง 784 x สูง 248 พิกเซล

ขนาดของ Page icon และ Page cover ในเว็บไซต์ Facebook

  • Page icon ขนาด กว้าง 160 x สูง 160 พิกเซล
  • Page cover ขนาด กว้าง 851 x สูง 313 พิกเซล

ความคิดเห็น

Recent blog