18 August 2016

[Location Articles] บชน. เตรียมเปิดไฟแดงกระพริบ สี่แยก-สามแยก ทั่วกรุงเทพ 00.01-05.00 น.

วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2559 พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยว่า หลังเที่ยงคืนวันนี้ เวลา 00.01 น. ไฟสัญญาณบริเวณถนนแยกต่างๆ ในหลายพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บชน.) จะเริ่มทดลองเปิดใช้สัญญาณไฟแดงกระพริบ ซึ่งตามกฎหมายเป็นสัญญาณที่ให้ผู้ขับขี่หยุดรถ และมองซ้าย-ขวา ก่อนขับขี่ต่อไปในช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา 00.01 - 05.00 น.

สำหรับการเปิดใช้สัญญาณไฟแดงกระพริบ ในแต่ละทางแยกนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ ปัจจุบัน ของแต่ละถนน ทั้งนี้ การทดลองเปิดไฟแดงกระพริบ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย

เนื่องจากในเวลากลางคืน บางพื้นที่ค่อนข้างเปลี่ยวและไม่มีรถยนต์สัญจร ผู้ขับขี่ ที่ต้องจอดรถติดไฟแดง ในเวลาที่นานเกินไป อาจไม่ปลอดภัย

ทั้งนี้ พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร กล่าวด้วยว่า ได้เน้นย้ำนโยบาย ให้ทุกพื้นที่ ยกเลิกการใช้ระบบสัญญาณไฟอัตโนมัติ ในช่วงที่มีการจราจรติดขัด ไม่ใช่แค่ชั่วโมงเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะต้องเป็นผู้กดสัญญาณไฟในทางแยกต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเป็นผู้ประเมินสภาพการจราจรในแต่ละพื้นที่ ว่าควรระบายฝั่งใด เพื่อแก้ปัญหารถติดสะสม ที่จะส่งผลกระทบไปในเส้นทางอื่นหรือพื้นที่ต่อเนื่อง

รูปประกอบจาก: Red Lights by Pittaya Srollong on Flickr