[Location Articles] ไปรษณีย์ไทย ชูแนวคิด "เครือข่ายเพื่อชีวิต DIGITAL" เตรียมเปิด 6 บริการใหม่

18 August 2016

วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2559 พลเอก สาธิต พิธรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ต้องปรับตัวและต้องมีความพร้อมในหลายด้านให้มากยิ่งขึ้น โดยต้องเน้นการพัฒนาอย่างรอบคอบและรอบด้าน

ด้าน นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงผลประกอบการครึ่งปีแรก พ.ศ. 2559 ในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2559 พบว่า ไปรษณีย์ไทย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 12,200 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,677 ล้านบาท

ไปรษณีย์ไทย เครือข่ายเพื่อชีวิต DIGITAL

โดยมีอัตราการเติบโตของไปรษณีย์ไทย เทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.6 โดยการเติมโตส่วนใหญ่มาจากการขยายตัวของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกอย่างต่อเนื่อง โดยประมาณการณ์กำไรสุทธิ ปี 2559 อยู่ที่ 3,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

สำหรับแผนยุทธศาสตร์ 3-5 ปี ต่อจากนี้ ไปรษณีย์ไทย จะเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กร ด้วยการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน ด้วยยุทธศาสตร์ "ไปรษณีย์ไทย.. เครือข่ายเพื่อชีวิต DIGITAL"

พร้อมกันนี้ยังคาดว่า จะเปิดตัวบริการและนวัตกรรม ในไตรมาศที่ 4 ของปี 2559 อาทิ

  • พร้อมโพสต์ (Prompt Post) แอพลิเคชั่น จัดทำระบบฝากส่งสิ่งของล่วงหน้า
  • กล่องพร้อมส่ง กล่องสีฟ้า กล่องเหมาจ่ายสุดสะดวก บริการใหม่เพื่อความสะดวกสบายไม่ต้องรอคิวนาน ไม่ต้องชั่วน้ำหนัก
  • Messenger Post ด้วยการรับสิ่งของแบบถึงมือผู้รับ โดยไม่ต้องผ่านที่ทำการไปรษณีย์
  • การส่งเอกสารหรือสิ่งของเร่งด่วน และ รับสินค้าเพื่อฝากส่งเข้าตู้เส้นทางไปรษณีย์ หรือต้องการรับสิ่งของแบบเร่งด่วนก็สามารถใช้บริการ iBox ตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะรับพัสดุ สะดวกง่ายเพียงแค่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย
  • การรับสิ่งของ ที่จุดนำหน่าย (Drop Station) ที่อยู่ใกล้บ้าน ที่ไปรษณีย์ไทย ได้ทำข้อตกลงเอาไว้
  • เครื่อง APM (Automatic Post Machine) เครื่องจำหน่ายซอยเหมาจ่ายและบริการรับฝากโดยจะนำร่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Thailand Post Contact Center 1545 หรือเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย www.thailandpost.co.th

ภาพประกอบ: Postbox Pimboon by Twentyfour Students on Flickr