18 December 2017

บันทึก ตียิมบอส Mewtwo เกม Pokemon GO ณ สวนสันติภาพ วันที่ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 15.30 น.

Pokemon GO - EX Raid Boss (Mewtwo)

บันทึกการเล่นเกม Pokemon GO ในการตียิมบอส Mewtwo โดยไอดีที่ได้ "บัตรเชิญสีดำ" (EX Raid Pass) เป็นไอดีสำรอง Level 28 (เริ่มเล่นวันที่ 5 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา)

ก่อนได้บัตรเชิญ EX Raid Pass

หลังจากที่สมาชิกในชุมชนผู้เล่นเกม Pokemon GO บอกต่อกันว่า ให้ไปตียิมบอส กี่ดาวก็ได้ (1-2-3-4 ดาว และ 5 ดาว) ตามสวนสาธารณะต่างๆ ในกรุงเทพ เพื่อลุ้นว่าจะได้บัตรเชิญสีดำ ในอีก 2 สัปดาห์ต่อไป

สวนสาธารณะที่ถูกเอ่ยถึงบ่อย ได้แก่ สวนจตุจักร, สวนสันติภาพ (ซอยรางน้ำ), สวนป่าประชานิเวศน์ (วัดเสมียนนารี), สวนสันติชัยปราการ (ป้อมพระสุเมรุ), สวนสมเด็จย่า ๙๐ (หอนาฬิกา ห้วยขวาง) เป็นต้น

เมื่อวันอังคาร 5 ธันวาคม 2560 ได้ไปตียิมบอส 5 ดาว และ 2 ดาว ที่สวนสันติภาพ รวม 2 ยิม -- เล่น 2 ไอดีพร้อมกัน โดย ไอดีหลัก Level 38 และ ไอดีสำรอง Level 26

และในเช้าวันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2560 เกม Pokemon GO ไอดีสำรอง ก็ปรากฎ "บัตรเชิญสีดำ" ขึ้นในกระเป๋าเก็บไอเท็ม ซึ่งระบุรายละเอียดวัน-เวลานัดหมาย วันจันทร์ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น. พร้อมระบุสถานที่เป็นยิมในสวนสันติภาพ นั่นเอง

วัน-เวลานัดหมาย Mewtwo ในสวนสันติภาพ

เดินทางไปถึงสวนสันติภาพ ก่อนเวลานัดหมายประมาณ 1 ขั่วโมง ได้ไปสังเกตการณ์พูดคุยกับสมาชิกผู้เล่นเกม Pokemon GO คนอื่นๆ บางคนได้บัตรเชิญเป็นครั้งแรก และหลายคนก็เคยได้บัตรเชิญแล้วหลายใบ

ก่อนถึงเวลามีการพูดคุยในหลายกลุ่ม ว่าบอส Mewtwo นั้นจะแจกให้กับผู้เล่นร้อยละ 80-90 ส่วนที่เหลือแม้ว่าจะโยนเข้าบอล Excellent ก็จะจับไม่ได้ -- ในจุดนี้ทำให้มีความกดดันขึ้นบ้างเล็กน้อย

ยิมบอส เฉพาะผู้ได้รับบัตรเชิญเท่านั้น

ก่อนเวลาตียิมบอส Mewtwo ระบบจะแสดงภาพไข่สีดำ (เหมือนบอส 5 ดาว หรือ บอสในตำนานทั่วไป) แต่เฉพาะผู้ที่ได้รับ "บัตรเชิญสีดำ" เท่านั้น ที่จะมองเห็นไข่ดำฟองนี้

บรรยากาศการตียิมบอส Mewtwo

สำหรับผู้เล่นที่ได้รับ "บัตรเชิญสีดำ" ในวันนี้ มีประมาณ 60-80 ไอดี จากการคาดการณ์ด้วยสายตา

ในช่วงนาทีสุดท้าย ก่อนเริ่มตีบอส Mewtwo มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 สี ได้แก่ ทีมสีแดง (Valor), ทีมสีเหลือง (Instinct) และ ทีมสีน้ำเงิน (Mystic) โดยแต่ละสีก็มีแบ่งกลุ่มย่อย เล่นในโหมด Private Group เพราะการตียิมบอสแต่ละครั้ง จะร่วมกันเล่นได้สูงสุด 20 ไอดี เพื่อผลในการได้ "บอลขาว" จะได้จำนวนบอลเท่ากัน ไม่มีการอ้างอิงกับสีของยิมในขณะนั้น

การตียิมบอส Mewtwo ด้วยจำนวนผู้เล่น 16 ไอดี ก็สามารถเอาชนะบอส Mewtwo ได้อย่างง่ายดาย หลังจากนั้นก็แล้วแต่ความสามารถและจังหวะของผู้เล่นแต่ละคน ว่าจะโยนบอลจับ Mewtwo ได้หรือไม่