LITEON DVD Writer (2)

เมื่อตอนวันที่ 17 ที่ผ่านมา ได้เขียนบล็อกหัวข้อ LITEON DVD Writer SHM-165P6S02C และได้ทำการทดสอบ Burn Media ต่างๆ แต่ที่ยังติดค้างอยู่อย่างนึงคือ DVD Double Layer (DVD DL) เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ไปต่อรถหน้าห้าง PATA IT เลยแวะขึ้นไปซื้อแผ่น DVD DL ยี่ห้อ Mitsubishi มาแผ่นนึง - แพงมาก(ในความรูสึกผม) ราคาตั้ง 300 บาท - พอกลับถึงบ้านก็ลองด้วยโปรแกรม Toast 6.0.7 Burn ไฟล์ขนาด 6GB กว่า ผลที่ได้ผ่านฉลุยครับ - มีข้อสังเกตว่า ถ้านำไปเปิดกับเครื่องอื่น (PowerBook G4 12นิ้ว/Windows XP) มันกลับไม่ออก แล้วก็คายออกมาซะงั้น แต่ถ้าเปิดด้วย iMac (LITEON DVD Writer) กับมองเห็นเป็นปกติ ? สรุปว่าสามารถบันทึกข้อมูลได้ แต่นำไปใช้กับเครื่องอื่นได้ลำบาก อิอิ ...
ISO กับภาษาไทย (4) ในแง่ภาษาของชาวโลกนั้น ปรากฎว่าในปัจจุบันนี้มีภาษาอยู่มากมายที่มิได้ใช้อักษรละติน (Latin) หรือที่เราเรียกกันว่าอักษรโรมัน อักษรโรมันที่ว่านี้ก็คือ อักษร 26 ตัว ตัว จาก A ถึง Z ที่คนไทยชอบเรียกว่า "อักษรอังกฤษ" เพราะรู้จักภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาอื่นๆ ที่ใช้อักษรโรมัน เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สเปน โปรตุเกส ฯลฯ ISO จึงพยายามที่จะสร้างมาตรฐานขึ้นมาว่า บรรดาภาษาที่มิได้ใช้ตัวอักษรโรมันนั้นจะแทนค่าตัวอักษรในภาษาของตนเป็นอักษรโรมันว่าอย่างไร ชุดอักษรที่อยู่ในข่ายการพิจารณาของ ISO ก็คือ ซิริลลิก (Cyrillic) อาหรับ ฮิบรู กรีก ญี่ปุ่น (ตัว Kana) จีน จอร์เจียน (Georgian) อาร์เมเนียน (Armenian) เกาหลี เทวนาครี และ ไทย (ทั้งไทยมาตรฐาน และไทยพายัพ) สิ่งที่คณะทำงาน TC 46 สนใจก็คือมาตรฐานการถอดอักษร (transliteration) จากอักษรในชุดอื่นๆ ไปเป็นอักษรโรมัน (รวมทั้งเครื่องหมายประกอบ) การถอดอักษรที่ว่านี้สามารถถอดกลับไปกลับมาได้ โดยไม่ต้องสนใจเรื่องความหมายหรือเสียงอ่าน เช่น ในกรณีของภาษาไทย "หมา" อาจจะถอดออกมาเป็น "hma" และ "hma" ก็สามารถถอดกลับออกมาเป็น "หมา" ได้ วิธีนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับห้องสมุดทั่วโลก เพราะถึงแม้จะไม่รู้จักตัวอักษรไทย แต่รู้จักตัวอักษรโรมัน ซึ่งทำให้ค้นคว้าได้ รหัสที่ว่าต่อไปนี้ก็จะกลายเป็น Unicode ที่คอมพิวเตอร์ทั่วโลกสามารถสื่อกันรู้เรื่อง Unicode หมายถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมซึ่งมีเป้าหมายที่จะหาวิธีที่จะทำให้คอมพิวเตอร์รู้จักอักขระทุกภาษาทั่วโลก แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้พัฒนาโปรแกรมและระบบปฏิบัติการต่างๆ จะนำมาตรฐานนี้ไปใช้หรือไม่ ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีที่มีผู้นำไปใช้กันบ้างแล้ว ต่อไปในอนาคตผู้ใช้ภาษาไทยก็คงจะส่งผ่านอักขระไทยทุกตัว (ไม่ว่าจะเป็นอักขระปัจจุบันหรือเครื่องหมายโบราณ) ไปทาง internet ได้ อาจจะมีผู้สงสัยว่าทุกวันนี้เราส่งอักขระไทยผ่าน internet มิได้หรือ ก็ต้องขอตอบว่าเราทำได้แต่ไม่ทั้งหมด ขอให้พิจารณาดูแป้นอักขระ ก็จะเห็นได้ว่า มีอักขระไทยบางตัวที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ แต่ก็ยังมีแป้นให้กดได้ อักขระที่ว่านั้นก็คือ ฃ ฅ และ ฦ แต่เมื่อต้องการจะป้อนอักขระและเครื่องหมายบางตัว เราต้องใช้วิธี Insert เพราะไม่ปรากฎแป้นให้ใช้ ถ้าผู้รับสารของเราใช้ซอฟต์แวร์ที่รับรหัสเหล่านี้ได้ เขาก็จะสามารถอ่านได้ แต่ถ้าไม่มีสิ่งที่ได้ก็คือ "ขยะ" อักขระไทยที่อยู่ในมาตรฐาน ISO แล้วนั้น มีอยู่ 87 ตัว ดังนี้
  1. พยัญขนะ 46 ตัว (รวมทั้ง ฃ ฅ ฤ ฦ)
  2. สระที่อยู่ในระดับเดียวกับพยัญชนะ 9 ตัว คือ สระอะ, สระอา, สระอำ, สระเอ, สระแอ, สระโอ, สระไอ, สระใอ และ สระอาหางยาว
  3. สระและเครื่องหมายเหนือพยัญชนะ 7 ตัว คือ ไม้ไต่คู้, ไม้หันอากาศ, สระอิ, สระอี, สระอึ, สระอือ และ นิคหิต (วงกลมที่อยู่เหนือพยัญชนะ - ํ )
  4. สระและเครื่องหมายเหนือพยัญชนะ 3 ตัว คือ สระอุ, สระอู และ พินทุ (จุดใต้พยัญขนะ - ฺ)
  5. เครื่องหมายวรรณยุกต์และเครื่องหมายเหนือพยัญชนะ 5 ตัว คือ ไม้เอก, ไม้โท, ไม้ตรี, ไม้จัตวา และ ทัณฑฆาต (เครื่องหมายฆ่าเสียง - ์ )
  6. เลขไทย 10 ตัว
  7. เครื่องหมายพิเศษ 7 ตัว คือ ไม้ยมก (ๆ), ไปยาลน้อย (ฯ), ยามักการ ( ๎ ), ฟองมัน (๏), อังคั่นเดี่ยว (ฯ), อังคั่นคู่ (๚) และ โคมูตร (๛)
คัดลอกจากคอลัมน์ มองไทยใหม่ ของ นิตยา กาญจนวรรณ จากหนังสือ มติชนรายสัปดาห์ วันที่ 31เม.ย. - 6เม.ย. 2549
* หมายเหตุ: ในบล็อกวันนี้อาจมีบางตัวอักษรไม่สามารถแสดงได้เพราะต้องใช้ชุดตัวอักษรที่เป็น Unicode ในการอ่าน ข้อมูลเพิ่มเติมบทความด้านบน: - ตัวอักษรภาษาไทย - สัญลักษณ์พิเศษในหนังสือไทยสมัยเก่าและบทกวีไทย ... วันนี้ (2เม.ย.) เป็นวันเลือกตั้งหลังจากการยุบสภาของนายทักษิณ บรรยากาศเต็มไปด้วยข้อสงสัย ทั้งเรื่องวิธีการปฏิบัติ การหันตำแหน่งคูหา การแปะรูปภายในหน่วยเลือกตั้ง ฯลฯ ผลการเลือกตั้งยังไงก็คงต้องรอข่าวกันต่อไป
Did you like it?

No votes have been submitted yet.

ความคิดเห็น