10 April 2006

Burn .mds, .mdf, .md0 - image files on Mac OSX

ช่วงนี้ต้องเกี่ยวข้องกับไฟล์ DVD อยู่บ่อยๆ ล่าสุดก็เพิ่งโหลดหนังญี่ปุ่นมาดู แต่ปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยคือ ถ้า DVD ที่ทำเป็น image file* ที่ไม่ได้รวมเป็นไฟล์เดียว เหมือนกับ .iso หรือ .nrg จะมีปัญหาในการรวมไฟล์ .iso และ .nrg สามารถ mount ขึ้นมาเป็น volume หนึ่งบนหน้าจอ desktop หรือ burn ด้วยโปรแกรมได้เลย แต่ในคราวนี้ได้เจอไฟล์กลุ่มหนึ่ง ประเภทที่มีนามสกุลไฟล์แบบ .mds, .mdf, .md0, .md1 มีตั้ง 4 ไฟล์ทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยก็ไม่รู้ อิอิ Split & Concat หลังจากค้นหาข้อมูลอยู่สักพักก็ไปเจอโปรแกรมรวมไฟล์ดังกล่าวเข้าด้วยกันให้อยู่ในรูปแบบ .iso เพื่อสะกวดในการ burn หรือชมต่อไป วิธีการทำงานไม่ยุ่งยาก แต่ต้องมีการเตรียมไฟล์นิดหน่อย ดังนี้ ให้เปลี่ยนชื่อ (rename) ไฟล์ต่างๆ ดังนี้: - DVD.mds (ไฟล์นี้ไม่ต้องเปลี่ยน) - DVD.iso.001 (จากเดิมคือ DVD.mdf) - DVD.iso.002 (จากเดิมคือ DVD.md0) - DVD.iso.003 (จากเดิมคือ DVD.md1) โดยหากมีไฟล์มากกว่านี้ ก็ให้เริ่มเปลี่ยน .mdf เป็น .iso.001 / .md0 เป็น .iso.001 และ .md1 เป็น .iso.002 เรียงไปเรื่อยๆ เมื่อเตรียมไฟล์เรียบร้อยก็เปิดโปรแกรม Split & Concat คลิกที่ Concat เลือกไฟล์ ที่ลงท้ายด้วย .iso.001 เพื่อเริ่มต้นการรวมไฟล์ จากนั้นก็รอให้โปรแกรมทำรวมไฟล์ เมื่อกระบวนการเรียบร้อยก็จะได้ไฟล์ .iso ขึ้นมา 1 ไฟล์โดยอัตโนมัติ โดยเราสามารถนำไป Burn ด้วยโปรแกรม หรือ mount ขึ้นมาดูที่ Desktop ก็ได้ อ้างอิงจาก: How to burn .mds-, .mdf-, .md0-image files on Mac OSX ... * Image file คือการ copy CD หรือ DVD ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ในคอมพิวเตอร์ โดยสามารถนำไป Burn กลับมาเป็นสื่อ CD และ DVD ได้เหมือนเดิม image file ที่พบบ่อยๆ คือ .iso (Lists the files on a CD-ROM; based on the ISO 9660 CD-ROM file system standard), .nrg (Image file - Nero), .dmg (Macintosh disk image file - copy of contents of a hard disk or CD) ... เพิ่มเติม แบบนอกเรื่องนิดๆ: - โครงสร้างกายภาพของแผ่น CD – ROM - มาตรฐานแผ่น CD