19 April 2006

วิธี Uninstall (บาง)โปรแกรมใน Mac OS X

วันนี้คิดว่าควรจะเคลียข้อมูลในคอมพิวเตอร์เสียบ้างหลังจากพักหลังต้องบริหารพื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์เกือบตลอดเวลา หลังจากลบไฟล์ขยะออกไปจำนวนหนึ่ง ก็คิดว่าต้องลบโปรแกรม (Uninstall) บางโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้บ้างดีกว่า โดยปกติการลบโปรแกรมในระบบ Mac OS X นั้นไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก เพียงแค่ลากโฟลเดอร์ที่เป็น .app ลงถังขยะแล้ว Empty Trash ได้ทันที (ส่วนมากโปรแกรมใน Mac OS X จะเขียนและรวมรวมอยู่ในโฟลเดอร์เดียว แล้วตั้งชื่อโฟลเดอร์ลงท้ายด้วย .app เพื่อระบุว่านี่เป็น application - เราสามารถคลิกขวาแล้วเลือก Show Package Contents เพื่อเรียกดูข้อมูลภายในได้) แต่บางครั้ง บางโปรแกรมอาจมีไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 ที่ ควรจะตามหาและจัดการทิ้งไปให้หมด ... เริ่มจากโปรแกรมทำซ้ำซ้อน iWork ที่มีทั้งสองชุดคือชุด 05 และชุด 06 (ขนาดต่างกันเยอะ 05 มีขนาดประมาณ 650 MB แต่ 06 มีขนาดกว่า 1.6 GB) ก็จัดการลบ iWork 05 ตามแผนผังดังนี้ Install/Uninstall iWork 05 - The applications are placed in the folder /Applications/iWork - The iWork Tour is placed in the folder /Library/Application Support/iWork - PDF files of the user’s guides are placed in the folder /Library/Documentation/Applications/iWork ส่วนที่เป็น Preference เล็กๆ ไม่ได้ลบเพราะไม่แน่ใจว่าลบแล้วจะมีผลกับชุด 06 หรือเปล่า อีกอย่างเป็นไฟล์ขนาดเล็กน้อยกว่า 10 KB ทั้งนั้น ... ต่อมาก็ Zinio Reader โปรแกรมเปิดไฟล์หนังสืออิเล็คทรอนิค คือเคยฮิตอยู่พักนึง (ช่วงเวลานั้นสั้นมาก :p) เพราะมันไม่มีหนังสือที่น่าสนใจให้โหลด(ฟรี)เลย แถมหนังสือภาษาไทย ที่ขายอยู่ราคาไม่ห่างจากฉบับพิมพ์ จนคิดว่าซื้อฉบับตีพิมพ์อ่านดีกว่า How do I uninstall the Zinio Reader for Mac? 1. Make sure the Zinio Reader and Zinio Delivery Manager are closed and do not appear in your Dock. 2. From the Finder, drag the following folders to the Trash: - /Applications/Zinio Reader (this folder is called Zinio in build 418 and later) - /Users/Library/Preferences/ContentGuard - /Users/Library/Preferences/Zinio Notes 3. In that same Preferences folder, delete the following files: - com.zinio.reader.plist - Zinio.plist 4. And E-Magazine Library: - /Users/Documents/Zinio Library ... หลังจากโปรแกรมเล็กไปแล้วก็มาถึงคราวโปรแกรมขนาดใหญ่กันบ้าง Virtual PC 6 เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่คิดว่าตอนนี้ยังไม่ต้องใช้เงาน เลยเอาออกจากเครื่องดีกว่า Uninstalling Virtual PC 6.0 Because Virtual PC 6.0 is installed by dragging the application from the CD to your hard drive, there is not an "uninstaller" that removes the application. The following is a list of the files that Virtual PC installs and their locations on your computer. If you want to remove Virtual PC from your computer completely, move these items to the Trash on the Mac, and then empty the Trash. and... - /Library/Application Support/Microsoft/Virtual PC/Virtual PC 6.0 Registration.vpf - ~/Library/Preferences/Virtual PC 6.0 Preferences - ~/Library/Plug-ins/DiskImages/VirtualPCDiskImagePlugin.bundle - ~/Documents/Virtual PC List - ~/Documents/Virtual PC Scripts ... สุดท้ายของวันนี้ เป็นโปรแกรมไม่ใหญ่นักแต่ไฟล์สำหรับการทำงานกระจายไปตามโฟลเดอร์ต่างๆเยอะที่สุด ก่อนหน้านี้เคยลงโปรแกรม LiveType (โปรแกรมเสริมสำหรับ Final Cut Pro แต่สามารถติดตั้งเพื่อใช้งานเพียงโปรแกรมเดียวได้) เพื่อสร้างตัวหนังสือสำหรับไฟล์วิดีโอ แต่ตอนนี้มันเกิดปัญหาติดขัดนิดหน่อยเลยคิดว่าเอาออกไปซะก่อนดีกว่า - แผนผังที่จะให้ดูต่อไปนี้เป็นการ Uninstall Final Cut Express HD ที่มี LiveType ไปเกี่ยวข้อง เลยใช้แผงผังเดียวกันนี้ในการ Uninstall LiveType เสียเลย (คิดว่า)คงไม่ต่างกัน How to Uninstall Final Cut Express HD The Final Cut Express HD installer does not include an uninstall option. When you install the application, the Final Cut Express HD installer installs all the folders and files listed below. If you want to uninstall the application, delete these items from the following locations on your computer (some items may not be present, depending on what you installed). Note: You can easily access these locations using the "Go to Folder" feature in the Finder (from the Go menu, choose Go to Folder, then enter the directory name in the resulting dialog).
LocationFile or Folder to Delete
/Applications Final Cut Express HD LiveType.app SoundTrack.app (1)
/Applications/UtilitiesSoundtrack Loop Utility (1)
/DocumentsSoundtrack Loops (1)
/Library/Application SupportBorisFX Boris FX Final Cut Express Support LiveType
/Library/Application Support/ProAppsFinal Cut Express System ID
/Library/Preferences/com.apple.RegFinalCutExpress.plist
/Library/QuickTime/AppleIntermediateCodec.component DesktopVideoOut.component FCP Uncompressed 422.component LiveType.component
/Library/Receipts/AppleIntermediateCodec.pkg FinalCutExpress.pkg FinalCutPro.pkg LiveType.pkg LiveTypeData1.pkg LiveTypeData2.pkg LiveTypeSupport.pkg ProRuntime.pkg Soundtrack.pkg (1)
/System/Library/PrivateFrameworks/LiveType.framework
~/Documents/ (2)Final Cut Express Documents
~/Library/Preferences/ (2)com.apple.FinalCutExpress.plist com.apple.LiveType.plist com.apple.Soundtrack.plist (1) Final Cut Express User Data
Notes 1. Only if Soundtrack wasn't installed separately. 2. The tilde (~) refers to your Home directory. ... เท่านี้ก็ได้พื้นที่กลับมาเกือบ 4 GB แล้ว แต่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ยังมีอีกหลายโปรแกรมที่ไม่ค่อยได้ใช้ แต่ยังเก็บเอาไว้ก่อน คราวหน้าค่อยมาจัดการอีกรอบ ;) หมายเหตุ: ใช้ spotlight ช่วยหาและลบไฟล์สะดวกมาก ไม่ต้องค่อยๆ เปิดไปตามโฟลเตอร์ที่บอก