Javascript HTML WYSIWYG editor

ก่อนหน้านี้เคยได้เอาโค้ด javascript ที่เป็นช่องสำหรับพิมพ์ข้อความ "JS-RichEdit" มาใช้อยู่ก่อนหน้านี้ แต่ด้วยความไม่พอใจในสิ่งที่มี อิอิ... ก็ได้ค้นหามาเรื่อยๆ ล่าสุดเจอโค้ด javascript ที่ทำงานงานได้มากกว่าเดิม "TinyMCE" ซึ่งเป็น open source ที่ถูกนำไปใช้ในโปรแกรมเว็บแอพริเคชั่น wordpress.org โดยตัว TinyMCE นี้มีให้เราเลือกใช้อยู่ 4 ขนาด (นับจากเครื่องมือ) เช่น Word Style, Simple Style ฯลฯ แต่ตอนนี้กำลังนำมาปรับใช้ กับเว็บต่างๆที่ดูอยู่ ดูสิว่ามันจะใช้ได้ขนาดไหน (^_^!) ......  หน้าตาของ JS-RichEdit  หน้าตา TinyMCE
Did you like it?

No votes have been submitted yet.

ความคิดเห็น