8 November 2006

FTP ข้อมูลเข้า Web Server ผ่าน IE

หลายคนถามว่าจะทำการอัพโหลด/ดาวน์โหลดไฟล์จาก Web Server ได้อย่างไรถ้าไม่มีโปรแกรม FTP Client (เช่น CuteFTP, WS_FTP, FileZilla ฯลฯ) แล้วจะสามารถทำงานได้อย่างไร ซึ่งปกติแล้วโปรแกรมจำพวก Browser นั้นสามารถทำงานในส่วนนี้ได้อยู่แล้ว ในครั้งนี้จะแนะนำการใช้งาน FTP ขั้นแรกเปิดหน้าต่าง IE แล้วพิมพ์ชื่อ FTP ของ Server ที่เราต้องการติดต่อ เช่น "ftp.cmdclick.com"  ในตอนนี้ Browser จะทำการค้นหาอยู่สักพัก  เมื่อค้นพบแล้ว Browser จะถามชื่อผู้ใช้และ รหัสผ่าน โดยส่วนนี้ขอได้จากผู้ที่ดูแล Web Server ของเรา  ให้เปิดหาโฟลเดอร์ที่ต้องการ หรือสร้าง New Folder ใหม่ (บางครั้งจะสร้างใหม่ไม่ได้ - ขึ้นอยู่กับระดับการใช้งานของเราด้วย - ซึ่งก็ต้องติดต่อกับผู้ดูแลฯ เช่นกัน)  ตอนนี้เราก็สามารถทำการลากไฟล์เข้า/ออกภายใน Server ได้ทันที   *** หมายเหตุ : การทำงานลักษณะนี้ยังสามารถใช้งานได้กับ Firefox และ Safari (ใน Mac OS X) แต่อาจมีข้อจำกัดการระดับการใช้งานซึ่งไม่สมบูรณ์เท่าโปรแกรม FTP Client ***