โซนของดีวีดีคืออะไร? ทำไมต้องมี?

หากสังเกตดีๆ ที่แผ่นดีวีดีทุกแผ่นจะมีโลโก้แสดงโซน รวมทั้งตัวเครื่องเล่นทั่วๆ ไปนั้น ก็จะมีการล็อกโซนเอาไว้ แผ่นโซนไหน ก็ต้องดูกับเครื่องที่ตั้งโซนนั้นเอาไว้ เพื่อไม่ให้มีการนำแผ่นไปเล่นกับเครื่องคนละโซน DVD Zoneโซนของดีวีดีมีทั้งหมด 6 โซน ดังนี้ โซน 1 ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเบอร์มิวดา โซน 2 ญี่ปุ่น ยุโรป แอฟริกาใต้ ประเทศแถบตะวันออกกลาง รวมไปถึงอียิปต์ โซน 3 ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และ ฮ่องกง โซน 4 ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิค เม็กซิโก ประเทศในทวีปอเมริกากลาง อเมริกาใต้ และประเทศแถบทะเลแคริบเบียน โซน 5 รัสเซีย ประเทศในอดีตสหภาพโซเวียต ประเทศในมหาสมุทรอินเดีย ประเทศในทวีปแอฟริกา เกาหลีเหนือ และมองโกเลีย โซน 6 ประเทศจีน สำหรับเหตุผลในการแบ่งโซน คือป้องกันการนำดีวีดีข้ามโซน ซึ่งบางครั้งภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ ยังไม่ได้ไปฉายตามโรงในบางโซน ทำให้ดีวีดีจะต้องเล่นกับเครื่องเล่นที่ระบุว่าเป็นโซนเดียวกัน แต่ถ้าผลิตออกมาเป็นแผ่น All Zone ก็สามารถเล่นได้กับเครื่องทุกเครื่อง DVD Zone ในบัจจุบันระบบแบ่งโซน ไม่ค่อยมีผลมากนัก เพราะผู้บริโภคสามารถปลดล็อคของเครื่องเล่นให้เป็น All Zone ได้แล้ว แต่จะมีปัญหาในเรื่องของภาษาไทยในส่วนของซับไทเทิลแทน เพราะโดยส่วนใหญ่ ภาษาที่ใช้ในแผ่นของโซนหนึ่ง จะไม่เหมือนกับภาษาของอีกโซนหนึ่ง เช่น โซน 1 จะไม่มีซับไทเทิลภาษาไทย ไม่มีเสียงไทย เป็นต้น สรุปข้อมูลจากคอลัมน์ DVD FAQ ในนิตยสารเอนเตอร์เทน ฉบับที่ 914 ภาพประกอบจาก http://en.wikipedia.org/wiki/DVD_region_code
Did you like it?

7 votes with an average rating of 2.

ความคิดเห็น