15 February 2007

สิทธิเหนือร่างกายของตนเอง เสรีภาพของชุดวาบหวิว

หอกข้างแคร่: มหาวิทยาลัยของ 'เอมี่' "ถ้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลงโทษ 'เอมี่' รุนแรง เห็นที 'หอกหัก' คงต้องเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้แก่เธอ เพื่อยืนยันว่า เธอมีเสรีภาพส่วนบุคคล มีเสรีภาพในการแสดงออก และมีสิทธิเหนือร่างกายของตนเอง" (prachatai.com) บทความ: เสรีภาพของชุดวาบหวิว การกระทำของผู้บริหาร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ที่ออกมายุ่งวุ่นวายกับเสรีภาพในการแต่งตัว ทั้งๆ ที่อาจารย์ทั้งสองท่านก็ยืนยันมาตลอดในความเป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นในหลัก การของประชาธิปไตย แล้วเหตุใดพวกท่านมิปกป้องเสรีภาพของนักศึกษา แทนที่จะบ้าจี้ตามสื่อมวลชนที่ยื่นไมค์จ่อปากว่าต้องเรียกเธอไปตักเตือน (prachatai.com) technorati tags: , ,