Skip to main content
เหตุเกิดสองครั้ง ในสองสาขา ที่ร้าน 7-eleven ในหมู่บ้านพฤกษา 3 พนักงานปฏิเสธการขายสินค้า - เนื่องจากคอมพิวเตอร์คิดเงินไม่เป็นไปตามป้ายโฆษณา - แล้วมันจะโปรโมชั่นทำไมเนี่ย
คำเตือน: การดื่มสุราทำให้ความสามารถในการอัพเดทบล็อกลดลง
7-eleven