ความสนุกและมิตรภาพ... กำลังจะกลับมา... 17 March 2007