12 June 2007

08-10/06/2007, กรุงเทพฯ-ปึกเตียน-หัวหิน

08/06/2007 17:30 - ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ 21:00 - ถึงหาดหัวหิน จ.ประจวบฯ "Hua Hin Jazz Festival 2007" Montefiori Cocktail 09/06/2007 01:30 - กลับที่พักหาดปึกเตียน จ.เพชรบุรี 09:00 - ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเราเข้าใจ แนะนำให้เด็กๆ ได้รู้จักวิธีการใช้กล้องวิดีโอเบื้องต้น 14:30 - วัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี กิจกรรมบ้านในฝัน สัญจร ตอนรักน้ำเพชร 22:00 - มอนิเตอร์สถานการณ์เว็บ/ม็อบสนามหลวง จากหาดปึกเตียน IR, Puk-Tien Beach 10/06/2007 09:00 - ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเราเข้าใจ นำวิดีโอที่เด็กๆ ไปถ่ายไว้เมื่อวานมาตัดต่อและนำเสนอ 15:00 - ออกเดินทางจากหากปึกเตียน จ.เพชรบุรี 18:30 - ถึงกรุงเทพฯ เดินทางกลับบ้าน ปล1. ไปตั้งสองหาด แต่ไม่ได้เหยียบน้ำทะเลเลย :P ปล2. หาดปึกเตียน มีรูปปั้นสุนทรภู่ พระอภัยมณี ผีเสื้อสมุทร นางเงือก สุดสาคร เต่ายักษ์ และเจ้าแม่กวนอิม -*-