14 ล้าน ? 10 ล้าน ? 4 แสน ? ใครชนะ ?

20 August 2007
คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ 20 ส.ค. 50, 12.30 น. รับ : 14,249,520 คิดเป็น 56.66% ไม่รับ : 10,419,912 คิดเป็น 41.43% บัตรเสีย : 479,715 คิดเป็น 1.91 % ผู้มีสิทธิทั้งหมด : 45,658,178 ผู้มาใช้สิทธิ : 25,149,147 คิดเป็น 54.80% ที่มา.. 202.60.199.51 และ ect.go.th บล็อกนี้ขอเขียนถึงคะแนนเสียง Vote No ทั้ง 10 ล้านเสียง (รวมทั้งบัตรเสีย อีก 4 แสน) ที่ช่วยกันบอกว่า เราไม่ต้องการ ร่างรัฐธรรมนูญที่ได้มาจากเผด็จการทหาร แต่ด้วยกติกาของการโหวตลงคะแนน การนับเสียงข้างมาก(ที่เผด็จการทหารเอามาอ้าง) เราก็คงต้องยอมรับความพ่ายแพ้ แต่ผู้ที่ชนะต่างหากที่ต้องลำบากใจ เมื่อได้คะแนนเห็นชอบเพียงแค่ 14 ล้านเสียง ทั้งที่ทำทุกวิธีทางแล้ว (อ่านบท บก.ประชาไทประกอบ) หลายคนบอกก่อนรับทราบผลว่า ถ้าจะให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย คะแนนเห็นชอบจะต้องมีมากเกินกว่าครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 45 ล้านเสียง (นั่นคือต้องมากกว่า 22.5 ล้านขึ้นไป) เมื่อคืนพี่ที่ประชาไทให้เราทำภาพแผนที่ประเทศไทย เปรียบเทียบจังหวัดที่รับ-ไม่รับ และจังหวัดที่อยู่ภายใต้กฏอัยการศึก เลยขอเอามาโพสในบล็อกนี้อีกทีแล้วกัน Thailand Referendum, Aug 19 2007 Thailand Martial Law, Aug 19 2007 แถมด้วยคำของ อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ที่เคยพูดไว้เมื่อ 3 สิงหาคม 2550 ดีเบตครั้งแรก เอาไว้ฝากกันไว้ quote คุณไม่สามารถมีการเมืองที่สงบ โดยมีประชาชนเป็นหลายล้านคนที่รู้สึกว่า รัฐบาลก็ไม่ชอบธรรม สภาก็ไม่ชอบธรรม ศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ชอบธรรม ไอ้นั้นไอ้นี่ก็ไม่ชอบธรรมหมด เป็นไปไม่ได้