เขียวๆ แดงๆ

21 August 2007
ควันหลงผลการนับคะแนนประชามติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา คะแนนรับ-ไม่รับ ออกมาชัดมาก (ถ้าเราแบ่งสีออกเป็นแค่ เขียวเข้ม กับ แดงเข้ม ดังที่ผมเองก็เคยทำมาแล้ว) และจากภาพที่ออกไป ทำให้หลายพี่ๆ เพื่อนๆ หลายคนทักว่า พวกสีแดงเป็นพวกแปลกแยกจากสังคมประเทศไทย ยิ่งสีแดงไปกระจุกตัวอยู่ ด้านบนสุด และขวาสุดของแผนที่ประเทศไทย วันนี้ผมขอทำภาพนั้นใหม่ โดยปรับเพิ่มระดับเฉดสีเข้าไป ให้เห็นความต่างระหว่างคะแนน รับ-ไม่รับ ให้เห็นมากขึ้นมา ในบริเวณจังหวัดต่างๆ นั้น คะแนนเข้มข้นอย่างไร วิธีที่ใช้อาจไม่ค่อยเป็นสากล คือเอา % คะแนนชนะลบด้วยคะแนนแพ้ นำผลต่างมากำหนดความเข้มสี หลังจากทำเสร็จ เราจะเห็นว่า พื้นที่สีแดง ใช่ว่าจะเป็นสีแดงเข้ม และพื้นที่สีเขียว ก็ไม่เข้มอย่างเดียว ในบางพื้นที่ ถ้ามีคนออกไปใช้สิทธิมากกว่านี้ สีของพื้นที่อาจจะเปลี่ยนกลับไปอีกอย่างก็เป็นได้ แต่จะเป็นอย่างไรก็สุดจะคาดเดา... Thailand Referendum, Aug 19 2007 (Step Color)