Stacks Overlaying Icons

ก่อนหน้านี้เคยพยายามหาวิธี เซ็ตให้รูปไอคอนของ Stacks ใน Dock ของ Mac OS X v10.5 มันเป็นรูปที่เราต้องการ แต่เท่าที่ค้นพบ มีแต่วิธีบ้านๆ คือสร้างไอคอน โดยใส่ชื่อให้เป็นอักษรแรกเสมอ (เช่น AAA หรือ _ เป็นต้น) แต่วิธีนี้จะทำได้เฉพาะการจัดเรียงแบบตามตัวอักษรเท่านั้น (Sort by Name) ล่าสุดในเว็บบอร์ด TMC มีคนโพสต์ลิงก์แนะนำวิธีปรับแต่งวันที่ให้ไฟล์ที่เราต้องการให้เป็นไอคอนใน Stacks เป็นวันที่ในอนาคต สำหรับเอาไว้ใช้ในแบบการจัดเรียงแบบแก้ไขล่าสุด (Sort by Date Modified) Stacks Iconวิธีการสร้างมี 2-3 ขั้นตอน 1. สร้างไฟล์ชื่อ • Stacks Icon (ผมใช้ Automator ในการช่วยอำนวยความสะดวก) 2. เปลี่ยนรูปไอคอนเป็นแบบที่เราต้องการ 3. จัดการเปลี่ยนวันที่แก้ไขล่าสุดด้วย Terminal (หากต้องการเปลี่ยนรูปไอคอน ต้องทำขั้นตอนนี้ซ้ำทุกครั้ง) - ไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ • Stacks Icon พิมพ์คำสั่ง $ cd ~/ชื่อโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ (เช่น cd ~/Downloads) - เปลี่ยนวันที่แก้ไขล่าสุด พิมพ์คำสั่ง $ touch -mt 202001010101.01 " • Stacks Icon" (คำสั่งนี้จะทำให้เปลี่ยนวันที่แก้ไขล่าสุดเป็น 1 ม.ค. 2020) Stacks View ตัวช่วย - Set Stack Icon (with Automator) - Change Stacks with overlaying icons