26 November 2007

[Brief] YouMedia2 - Citizen Journalism ว่าด้วยสื่อพลเมือง

งานเสวนา YouFest: YouMedia2 - Citizen Journalism ว่าด้วยสื่อพลเมือง - วันที่ 25 พฤศจิกายน 2550 จัดขึ้นที่บริษัทไอเนต (INET) ถนนเพชรบุรี YouFest: YouMedia2 งานนี้มุ่งเน้นประเด็นภาพรวมไปที่ "สื่อพลเมือง" Citizen Journalism สรุปตามหัวข้อดังนี้ อ.ธวัชชัย - บรรยายสดจากหาดใหญ่ (gotoknow.org) - พื้นที่ของสื่อพลเมือง - ความหวังของสังคมไทยกับสื่อพลเมือง - พลเมือง = สื่อพลเมือง - สังคมที่มีความมั่งคง = ข้อมูลสามารถไหวเวียนได้อย่างอิสระ - การอยู่รอดของสื่อพลเมือง / ให้คุณค่า (มีประโยชน์) - ข้อความระวัง - สื่อมวลชน หลอกใช้ สื่อพลเมือง - อุปสรรค - ถูกคุกคามได้ง่าย / ต้องมีพื้นที่/มีรากฐานที่มั่นคง - ความหวัง - ต้องก้าวข้ามอุปสรรคไปให้ได้ สฤณี (fringer.org) - สิทธิของสื่อพลเมือง - พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ของไทย / ไม่คุ้มครองสิทธิ แต่ก็ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง (แฮกเกอร์ไม่ได้สักที) - บล็อกเกอร์ = สื่อ / ควรมีสิทธิเท่ากัน จรรยาบรรณแบบเดียวกัน - สิทธิในการวิพากวิจารณ์ - การใช้ความความโดยชอบธรรม / fair use, fair comment - สิทธิการวิพากวิจารณ์ทางการเมือง - ้ควรรู้จุดยืนของผู้วิจารณ์ - การใช้งานแบบนิรนาม (anonymous) - สื่อพลเมือง ต้องมีสิทธินำบทความ/ข้อความผู้อื่นมาเผยแพร่ - ปัญหา (ในประเทศไทย) - ความชัดเชนเรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ / ประเด็นความเสียหาย รัฐตีความกว้างเกินไป, ให้อำนาจเจ้าหน้าที่เป็นผู้ฟ้องร้อง, การตัดต่อมีโทษ ทำให้การ์ตูนการเมืองต่อไปทำได้ยาก อ.อุบลรัตน์ (จุฬาฯ) - ก.ม.หมิ่น เครื่องมือจำกัดเสรีภาพ - การนิยาม สื่อพลเมือง = ปริมณฑลเล็กมาก / ด้วยเพราะโครงสร้างพื้นฐาน, การเข้าถึง - ต้องขยายให้ สื่อพลเมือง เท่ากับ พลเมือง - สิทธิของสื่อพลเมือง = สิทธิพลเมือง - แนวคิดของก.ม.อาญา = การทำผิดต่อรัฐ - แนวคิดของรัฐ ในการควบคุมสื่อ / ประมาณ 80 ปีที่แล้ว เมื่อมีหนังสือพิมพ์ รัฐก็ออก ก.ม.ควบคุม / ปัจจุบันมีอินเตอร์เนต รัฐก็ออก ก.ม. ควบคุมอีก / ใช้แนวคิดชุดเดิม / รัฐมองว่าทุกอย่างต้องควบคุม - ประเด็นนิรนาม / เกิดมานานแล้ว นามปากกาในหนังสือพิมพ์ - ก.ม.อาญา ได้รวมฐานความผิดเกี่ยวกับการพูดและการแสดงความคิดเห็นเข้าไปด้วย / ต้องยกเลิก ข้อความที่เกี่ยวข้อง - เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ไม่ใช่อาชญากรรม - สิทธิในการวิจารณ์ / การพูดความจริง - อินเตอร์เนต = พื้นที่ของความเชื่อ + ข้อเท็จจริง - ความเชื่อ ไม่ผิด ก.ม. / เช่น ความเชื่อเรื่องศาสนา - ความเชื่อ = สิทธิขั้นพื้นฐาน - ปัจจุบัน ก.ม.อื่นๆ ที่อำนาจเหนือ รธน. / รธน. รองรับการแสดงความคิดเห็น, ก.ม.อื่นๆ จำกัดเสรีภาพ - มีเสรีภาพตามที่ ก.ม.กำหนด - โดยสากล / รัฐต้องไม่ออก ก.ม.จำกัดเสรีภาพ - Bill of Rights ของไทยเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในประกาศคณะราษฎร พ.ศ. 2475 / หลัก 6 ประการ / หลังจากนั้นไม่ถูกนำมาเป็นสาระสำคัญอีกเลย - หลักคิดของรัฐไทย / เมื่อมีสื่อใหม่เกิดขึ้น ก็จะออก ก.ม.ชุดใหม่ มาควบคุม สุนิตย์ (thairuralnet.org) - รูปแบบการทำธุรกิจของสื่อพลเมือง - ความจำเป็นทางการเงิน - การอยู่ได้ของสือพลเมือง / free media - รูปแบบของธุรกิจ / เนื้อหา+วิธีนำเสนอ / รับจ้างทำงานอื่นเพื่อนำเงินมาทำสิ่งที่สนใจ - การจัดการ / รูปแบบกอง บ.ก. ควบคุมง่าย, ค่าใช้จ่ายสูง, ขยายได้ยาก / รูปแบบอาสาสมัคร ควบคุมได้ยาก, ค่าใช้จ่ายน้อย, ขยายได้ง่าย - เมื่อดำเนินการมาถึงจุดหนึ่ง ควรสามารถหารายได้เลี้ยงองค์กรด้วยตัวเอง - (ดูสไลด์เพิ่ม / จดไม่ทัน - -") James Gomez (jamesgomeznews.com) - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การต่อสู้ในไซเบอร์สเปซ - แนวคิดของสื่อพลเมือง มาจาก ปัญหาการปิดกั้น, การเข้าถึงอินเตอร์เนตได้ง่ายขึ้น - ประเทศไทย สื่อพลเมืองเพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน หลังจากระบบทักษิณ, สื่อถูกแทรกแซง - ในบางประเทศ / ผู้สื่อข่าว = สื่อพลเมือง - ในประเทศไทย, สิงคโปร์, มาเลเซีย / ผู้สื่อข่าว แยกออกจาก สื่อพลเมือง - บางครั้งเมื่อมีเงิน,รูปแบบกิจการ / ทำให้สื่อพลเมือง เสียจุดยืน - วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากสื่อผลเมือง - มีน้องมากในทางปฏิบัติ / ยกตัวอย่าง ในสิงคโปร์ แนะนำหนังสือ ผ่านสื่อพลเมือง มีผลตอบรับเพียง 20 ราย - การที่จะสร้างผลกระทบในวงกว้าง สื่อพลเมือง ต้องรวมกันเป็นกลุ่มก้อน ไม่ต่างคนต่างทำ - การอยู่ได้อย่างยั่งยืน - ต้องสามารถหารายได้เอง โดยไม่ต้องรับเงินทุนในการดำเนินงาน Keiko Sei (About Keiko) - การเข้าถึงข้อมูล/ข่าวสาร - (เคโก๊ะ ให้ดูตัวอย่าง วิดีโอ,ภาพ ต่างๆ เช่น วิดีโอ มอนิเตอร์บันทึกการทิ้งระเบิดของเครื่องบินรบ, ภาพพื้นผิวโลกจากภาพถ่ายผ่านดาวเทียม, วิดีโอ การดักสัญญาณภาพของสถานีโทรทัศน์ในอเมริกา) - ศิลปินทุกคน นำเสนอสิทธิที่ปกติแล้ว คนทั่วไปหาดูไม่ได้ หรือมีการเซนเซอร์ก่อนถึงผู้ชม - (ดูสไลด์เพิ่ม - ถ้ามี) ประเด็นอื่นๆ - การรวบข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์/บล็อกต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ในรูปแบบคล้าย technorati - ข้อควรระวังในการเป็นสื่อพลเมือง / ระวังการระบุชื่อโดยไม่จำเป็น / กรณีวิจารณ์บุคคลสาธารณะ ในประเด็นการทำงาน ต้องมีประโยชน์ต่อสาธารณชน แนวทางของสื่อพลเมือง - ต้องสร้างงานต้นฉบับ - สร้างสรรคจากผลงานอื่น และอ้างอิงเสมอ - มีมารยาท - มีประโยชน์ - มีแนวทางการทำงาน - มีแนวทางการแก้ปัญหา โครงสร้างของสื่อพลเมือง 3+1 - การเข้าถึง (internet access/ infrastructure) - โครงสร้างพื้นฐาน (web application/ social network) - การรวมตัว (meeting/ seminar) - การจัดระบบ (organize) ดูสรุปแบบเต็มๆได้ที่ youfest.in.th/YouFest2/Live