แล้วเมื่อไหร่เราจะเท่ากัน ?

20 February 2008
คอลัมน์ วิภาคแห่งวิพากษ์ ใน นสพ.มติชนรายวัน (20 ก.พ. 2551) เขียนถึง "วาทกรรมการเมือง เรื่อง อภิสิทธิ์ เวชาชีวะ กับ สมัคร สุนทรเวช" ว่า... สมัคร สุนทรเวช ใช้เงื่อนไขความอาวุโสมากกว่าข่ม อภิสิทธิ์ เวชชีวะ ซึ่งอายุน้อยกว่า อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยืนยันว่าสถานภาพเท่าเทียมกันซึ่งอยู่ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน ขอไม่พูดในเรื่องประเด็นการเมืองจากเหตุการณ์ดังกล่าว... แต่... ผมสนับสนุนให้ คนที่มีอายุน้อย สามารถแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับ คนที่่อายุมากกว่า ใน หลักการ เหตุผล และความสุภาพ โดย คนที่อายุมากกว่า ก็ต้องเปิดโอกาศให้ คนอายุน้อยกว่า สามารถวิพากษ์ วิจารณ์ได้ เช่นกัน (สำหรับคนที่สงสัยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดอะไรขึ้นบ้าง ดูได้จากคลิปในเว็บไซต์ต่อไปนี้ครับ [bloggang.com])