ความเห็น & ความรู้

quote สังคมเรา อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความเห็น แต่แห้งแล้งเรื่องความรู้ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชู-พิด สัมภาษณ์ (30 มิ.ย. 2551)
Did you like it?

No votes have been submitted yet.

ความคิดเห็น